ศิลปะ

 • “เวียนวน”

  ผลงานภาพถ่ายชื่อ “เวียนวน” เป็นการสร้างสรรค์จากธรรมชาติของฟองน้ำ ที่เกิดขึ้นเป็นตัวลบความเรียบของผิวน้ำ กระเพื่อมตัวกระจายออกไปตามแนวคลื่นก่อนแตกสลายไปในเวลาอันสั้น และไหลรวมเป็นสายธารลงสู่แม่น้ำ
  ศิลปะ
 • “January in Lanna”

  เชียงใหม่นอกจากเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมบรรดาศิลปินด้านต่างๆ ที่ใช้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอ
  ศิลปะ
 • ปั้นดิน สู่ดาว เกิดเป็น “สาว” สวย

  เชียงใหม่นอกจากเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแล้ว ยังขึ้นชื่อเรื่องงานศิลป์, วัฒนธรรม, ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ทำให้ศิลปินหลากหลายสาขาได้ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงขับเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สวยงาม
  ศิลปะ
 • “เขียนเส้น เล่นสี กลางทุ่ง”

  “จิรวัฒน์ ก่อเกียรติอาภา” ศิลปินชาวกรุงเทพฯ ที่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ภาคเหนือ เพราะชื่นชอบ วัฒนธรรม, ประเพณี และวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชื่อ “เขียนเส้น เล่นสี
  ศิลปะ
 • ความงามในความมืดที่ปัตตานี

  จากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้การมองเห็นคุณค่าจากธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, วิถีชีวิตและความบริสุทธิ์ใจของผู้คน ที่ประกอบขึ้นเป็นวัฒนธรรมอัดงดงามในจังหวัดปัตตานี ถูกบดบัง โดยไม่มีเครื่อง
  ศิลปะ
 • “พลิกตัว”

  ศิลปินชาวเชียงใหม่ที่แต่เดิมเส้นทางชีวิตการทำงานเดินสวนทางกับงานศิลปะ อย่าง “ทวีเดช วีระกุลลบุตร” เมื่อต้องกลับมาอยู่ดูแลครอบครัว จึงหาแนวทางการทำงานที่เป็นของตัวเองด้วยความชื่นชอบในการวาดภาพในอดีตจึง
  ศิลปะ
 • ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความงดงามทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลาย จนผู้คนหลงใหลเดินทางมาอยู่เชียงใหม่เป็นจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มศิลปินแขนงต่างๆ ที่เข้ามาสร้างสรรค์ผลงานอันงดงามในเมืองนครพิงค
  ศิลปะ
 • แดนสวรรค์

  จังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยามถือได้ว่าเป็นแหล่งรวมศิลปินหลากหลายแขนง เต็มไปด้วยงานจิตรกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับประเพณี ศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ และความเชื่อของคนไทยที่ทรงพลังและวิ
  ศิลปะ
 • ดอกอินทนิล

  จังหวัดเชียงใหม่เมืองที่มีความงดงามของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีหลากหลาย จนศิลปินหลายท่านหลงใหลเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อผลิตผลงานที่งดงามในเมืองนครพิงค์แห่งนี้ เช่นเดียวกับ “ทรงวุฒ
  ศิลปะ
 • พลังจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ

  ภาพวาดจิตรกรรมมีการสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ ทั้งฝาผนังภายในอาคาร วิหาร โบราณสถานทางศาสนา อาจเพราะเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศาสนา วรรณคดี ชีวิตความเป็นอยู่ แต่ผลงานจิตรกรรมของชัยวัฒน์ คำฝั้น อาจา
  ศิลปะ
 • "60 ปีคือความอบอุ่น นำวิถีพอเพียงสู่ประชาร่มเย็น"

  ในหลวงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นประโยชน์แก่ปวงชนทุกคน ดั่งเช่น “วิถีพอเพียง” แนวคิดนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ พิชิต ไปแดน ศิลปินชาวเชียงใหม่ที่มากความสามารถ วาดภาพนี
  ศิลปะ
 • เนปาล ปีติสุข

  เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเมื่อเร็วๆ นี้สร้างความสูญเสียมากมายให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวเนปาล โดยนานาประเทศต่างเร่งให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากเหตุการณ์นี้เองทำให้ อาจารย์ทรงเดช ทิพย
  ศิลปะ
 • “อัปสรา”

  ภาพจิตรกรรมมักถูกสร้างสรรค์ไว้บนฝาผนังภายในอาคาร, วิหาร, โบราณสถานของพุทธศาสนา เพราะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนา, ประวัติศาสตร์, ชีวิตความเป็นอยู่, วัฒนธรรมการแต่งกาย เช่น ภาพวาดรูปกษัตริย์, เทวดา,&nb
  ศิลปะ
 • “ดินของพ่อ”

  ในหลวงทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทรงเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกคน จึงเป็นแรงบัลดาลใจให้ อาจารย์เสกสรรค์ สิงห์อ่อน ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ คณะศิลปกรรม
  ศิลปะ
 • “ชีวิตป้าทอง”

  ภาพเขียนที่เด่นชัดด้วยการใช้ใบหน้าบุคคลเป็นหลักของ ทรงวุฒิ ขาววิเศษ ที่ต้องการสื่อเรื่องราวต่างๆ ออกมาจากความผูกพันกับเจ้าของเรื่อง จนเป็นภาพเขียนชื่อ “ชีวิตป้าทอง” ที่เกิดจากแรงบัลดาลใจของศิลปินที่ต้
  ศิลปะ
 • “พระพิฆเนศ”

  วันสำคัญในประเทศไทยส่วนใหญ่จะตั้งขึ้นเนื่องในวาระพิเศษต่างๆ อาทิเช่น วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันช้างไทย ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้าง รักและหวงแหนช้าง เล็
  ศิลปะ
 • “สมรักสมรส”

  จังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามทางศิลปะ, วัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลาย มีผู้คนที่หลงใหลและเดินทางเข้ามาพำนักอยู่ที่เชียงใหม่เป็นจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มศิลปินแขนงต่างๆ ที่เข้ามาสร้างสรรค์
  ศิลปะ
 • “อุดม”

  เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเราได้พาท่านผู้อ่านพบกับผลงาน “สงบสุข” ของคุณสามารถ วิจันทร์โต ศิลปินชาวเหนือไปแล้ว ซึ่งศิลปินยังคงมุ่งมั่นผลิตผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนา
  ศิลปะ
 • "ปลาอานนท์กับนกการเวก"

  HBG ฉบับนี้เราจะพาท่านผู้อ่านไปพบกับศิลปะงานปั้นที่มีแนวความคิดมาจากความชื่นชอบสัตว์ในวรรณคดีไทยของคุณนที อนันทะประดิษฐ์ ศิลปินชาวเหนือที่มีความชื่นชอบในศิลปะลายไทยเป็นทุนเดิม ประกอบกับความชอบปลาอานนท
  ศิลปะ
 • “สงบสุข”

  ศิลปินชาวเหนือหลายท่านผลิตผลงานศิลปะโดยได้แรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังเช่นผลงานภาพเขียนของคุณสามารถ วิจันทร์โต ศิลปินชาวเหนือที่บรรจงสร้างสรรค์ผลงานในชื่อ“สงบสุข” ขึ้น เพื่อถ่ายทอด
  ศิลปะ
 • "The Lady"

  จากวลี "ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ" ยังคงใช้ได้ดีมาจนถึงปัจจุบัน ในงานศิลปะใบหน้าและดวงตาจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนจิตวิญญาณภายในได้อย่างชัดเจนที่สุด "อรรถสิทธิ์ ปกป้อง" เป็นศิลปินที่ชื่นชอบการวาดภาพใบหน้า แ
  ศิลปะ
 • "ริมกว๊านพะเยา"

  แทน วาเพชร ศิลปินที่มีพื้นเพเป็นคนชนบทก่อนจะเข้ามาทำงานศิลปะในเมืองใหญ่มองเห็นถึงความแตกต่างของสังคมทั้งสองแบบ ด้วยความประทับใจในการดำเนินชีวิตเรียบง่ายในวัยเยาว์เมื่อครั้งอาศัยอยู่ชนบท จะพบเห็นวิถีแห
  ศิลปะ
 • "ศรัทธาของแผ่นดิน"

  “คมสันต์ ปุมปัญญา” นับเป็นศิลปินอีกท่านที่รักในการวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วเขาหัดวาดภาพในหลวงเป็นครั้งแรก ด้วยความรู้สึกที่มีต่อพระอ
  ศิลปะ
 • "ศรัทธาของยายหนอม (อินทขิล)"

  ภาพวาดของ ทรงวุฒิ ขาววิเศษ เด่นชัดด้วยใบหน้าของหญิงชราที่ชื่อ ยายหนอม ที่เกิดจากแรงบัลดาลใจของศิลปินที่ต้องการให้ยายหนอมเป็นตัวแทนของชาวล้านนา ซึ่งมีศรัทธาแรงกล้าสืบสานพระพุทธศาสนาในงานประเพณีอินทขิล
  ศิลปะ
 • "ค่ำคืนในย่างกุ้ง"

  HBG ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านพบกับงานศิลปะแบบที่เรียกว่าต้อนรับ AEC จากปลายเกรียงของศิลปินพม่าที่หลงใหลความงามยามค่ำคืนของตลาดในย่างกุ้ง เนื่องจากปัจจุบันตลาดหลายแห่งในเมืองย่างกุ้งยังอาศัยแสงสว่างจากการ
  ศิลปะ
 • "กระต่ายแดง The Red Rabbit"

  HBG ฉบับนี้จะพาท่านไปพบกับคุณคีโด้ กู๊ดเฮียร์ (Mr.Guyido Goodheer) ศิลปินชาวเนเธอร์แลนด์ที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทย และชื่นชอบเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่ง คุณคีโด้ถือเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ภาพวาดข
  ศิลปะ
 • "4 เทวทูต"

  HBG ฉบับนี้จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับงานงานศิลปะ ที่เกิดจากแรงบันดาลใจและการตกผลึกทางความคิดจากงานจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ในชื่อผลงาน “4 เทวทูต” หนึ่งในสามของภาพชุดที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระพุทธ
  ศิลปะ
 • "Lovely Swing พื้นที่ชีวิตเล็กๆ"

  ภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบชื่อผลงาน “Lovely Swing” ของคุณชุมพล ทักษพรชัย เป็นการนำเสนอผลงานศิลปะเชิงสัญลักษณ์ โดยมีต้นไม้และชิงช้าเป็นตัวแทนของพื้นที่ชีวิตเล็กๆ ที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน โดยได้แรงบันดาลมาจา
  ศิลปะ
 • “นางรำแต่งตัว”

  ช่างภาพข่าว, สารคดี, Street Photo หรือแนว Documentary ชั่วโมงนี้น้อยคนนักจะไม่รู้จักชายชื่อ “วินัย ดิษฐจร” คุณวินัยหรือที่หลายคนเรียกอาจารย์วินัย แต่ส่วนตัวแล้วผมเรียก “พี่วินัย” จนชินด้วยความคุ้นเคยแ
  ศิลปะ
 • "พักใจ"

  HBG ฉบับนี้นำเสนองานศิลปะในรูปแบบของภาพถ่ายในชื่อ “วงเวียนชีวิต” ผลงานของคุณสุวิน วัชรเสถียร ที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพอินฟาเรด โดยได้นิยามเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่หลายคนมักกล่าวว่า "ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดเ
  ศิลปะ
 • "ฝรั่งกระซิบ"

  วินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คลุกคลีอยู่ในแวดวงศิลปะที่กรุงเทพฯ รวมไปถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกามาหลายสิบปี  ด้วยหัวใจรักบ้านเกิดจึงกลับมาตั้ง “หอศิลป์ริมน่าน” ถ่ายทอด
  ศิลปะ
 • "ตามรอย"

  HBG ฉบับนี้ขอนำเสนอผลงานศิลปะที่เข้ากับละคร “ทองเนื้อเก้า” ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในช่วงนี้ เป็นผลงานแสดงถึงการสืบสานพระพุทธศาสนาของสามเณรน้อย โดยคุณอานันท์ ราชวังอินทร์ ศิลปินชาวเหนือ ที่สร้างสรรค์ผล
  ศิลปะ
 • สร้างสุขด้วยการ “สร้างภาพ”

  หลังจากที่มีโอกาสไปดูศิลปินวาดภาพสีน้ำที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง เห็นมีแค่กระดาษ สี พู่กัน น้ำและแผ่นกระดาษ เมื่อเอาน้ำทาปาดลงบนแผ่นกระดาษพร้อมจุ่มสีหยดลงบนกระดาษที่เปียก สีก็กระจายกลายเป็นเมฆ สีหลากหลาย
  ศิลปะ
 • "Multiple Sensation"

  อาจารย์วัฒนะ วัฒนาพันธุ์ อาจารย์และศิลปินระดับชาติ มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในแคนนาดาและสหรัฐอเมริกานานกว่าสิบปี ผลงานที่โดดเด่นเป็นงานจิตรกรรมร่วมสมัย ที่ศิลปินสร้างสรรค์งานบนวัสดุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเ
  ศิลปะ
 • “อัมพวา” เรือนเก่าริมน้ำที่ยังมีลมหายใจ

  เมื่อนึกถึงอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม หลายคนจินตนาการเห็นภาพตลาดน้ำที่มีผู้คนเบียดเสียดดแบบชนิดที่เรียกว่าวุ่นวายเหมือนยกสำเพ็งมาไว้ที่นี่ เพื่อเลือกซื้อสินค้า ชมบ้านไม้แบบโบราณที่ตั้งอยู่ริมน้ำ อ
  ศิลปะ
 • "ลูกแก้ว"

  HBG ฉบับนี้นำผลงานศิลปะที่แสดงถึง ความรัก ความผูกพัน ระหว่างแม่และลูก ของคุณ อานันท์  ราชวังอินทร์ ศิลปินชาวหนือที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยแรงบัลดาลใจ จากชีวิตของตนเองที่เกิดจากการเลี้ยงดูของแม่ในครั้
  ศิลปะ

หน้า