Infrastructure

 • ทางหลวงชนบททุ่ม 1.6 พันล. ผุด “วงแหวนฝั่งตะวันตก” หวังพัฒนาเศรษฐกิจเชียงราย

  จังหวัดเชียงราย นับเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันเปิดใช้ถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตะวันออก โดยกรมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณก่อสร้างถนน เพื่อเชื่อมโยงระหว่างถนนตามผังเมืองรวมสาย จ3 ทางหลวงชนบท
  Infrastructure
 • ทอท. ทุ่ม 20 ล้าน ปรับปรุงพร้อมขยายพื้นที่สนามบินเชียงใหม่

  ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 8 ล้านคนต่อปี แต่ในระยะเวลา 2-3 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีเที่ยวบินและผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยในปี 2558 พบว่ามีจำนวน
  Infrastructure
 • ทล.เร่งเครื่องสะพานลอยจุดตัด 11 กับ 121 คาดพร้อมใช้สิ้นปี’ 59

  ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานลอยจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง) กับทางหลวงหมายเลข 121 (ถนนวงแหวนรอบนอก) ที่เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 31
  Infrastructure
 • ชลประทานทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ผุดอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง

  การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัด-แม่กวง ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน แก้ไ
  Infrastructure
 • ทล.ทุ่ม 30 ล้าน สร้าง “ทางจักรยานเชียงใหม่” เส้นที่ 2

  บริเวณระหว่างการทำทางจักรยานเชียงใหม่เส้นที่ 2 กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จัดสร้างเส้นทางจักรยานแยกคันทางอิสระจากผิวจราจรเดิม พิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่สามารถสนองตอบความต้องการของผ
  Infrastructure
 • ทล.เชียงใหม่จัดทำถนนพื้นผิวสีแดง 8 จุด หวังลดอุบัติเหตุ

  กรมทางหลวงใช้งบประมาณกว่า 8 ล้านบาทปรับปรุงทางหลวง ตามโครงการจัดทำพื้นผิวถนนสีแดงเพื่อลดอุบัติเหตุในจุดโค้ง-จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 8 แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ โดยแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 เป็นผ
  Infrastructure
 • ทล.ขยายเส้นทาง ปรับภูมิทัศน์และนำสายไฟลงดิน โซนนิมมาน

  สำนักงานทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ มีโครงการจะก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมไปยังถนนกองบิน 41 เพื่อให้ถนนวงแหวนรอบแรก (อ้อมเมือง) เชียงใหม่สมบูรณ์จากเดิมสิ้นสุดที่บริเวณสี่แยกรินคำ อีกทั้งจะพัฒนาโครงข่ายวงแหวนรอบ
  Infrastructure
 • “ทางลอดกองพันสัตว์ต่าง” คาด ธ.ค.58 ใช้งานได้

  กรมทางหลวงเร่งดำเนินการก่อสร้างทางลอดแนวทางหลวงหมายเลข 107 (สี่แยกกองพันสัตว์ต่าง) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่กรกฎาคม 2556 และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่าการก่อสร้างล่าช้าเนื่องจากที่ตั้งโค
  Infrastructure
 • ทล.ทุ่ม 320 ล้าน ขยายถนนสันป่าตอง-บ้านกาด

  กรมทางหลวงดำเนินการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1013 บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สันป่าตอง-บ้านกาด ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง, ตำบลยุหว่า, ตำบลบ้านแม, ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง และตำบลด
  Infrastructure
 • ทล.ชง 600 ล้าน ขยายวงแหวนรอบ 3 คาดแล้วเสร็จปี'60

  ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 121(ถนนวงแหวนรอบ3) เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ทำให้เมื่อปริมาณการจราจรหนาแน่นขึ้นจึงเกิดปัญหารถติด ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้และยกระดับการ
  Infrastructure
 • ก่อสร้างสะพานจันทร์สมฯ คืบ คาดพร้อมใช้ ม.ค.58

  การก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์หรือที่เรียกว่า “ขัวแขก” ที่ใช้เป็นสะพานสัญจรระหว่างถนนเจริญราษฎร์ฝั่งวัดเกตการามมายังตลาดวโรรส (กาดหลวง) หลังจากทำการรื้อถอนสะพานเก่าไปเมื่อ พ.ศ.2555 เนื่องจากสะพานได้ร
  Infrastructure
 • ทอท.ทุ่ม 60 ล้าน ขยายลานจอดรองรับการให้บริการ

  ช่วงปีงบประมาณ 2557 ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีจำนวนผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการกว่า 6.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 21 เครื่องบินพาณิชย์ขึ้นลงกว่า 52,642 เที่ยวบิน เพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ 21 ส่วนการขนถ่
  Infrastructure
 • ครม.อนุมัติสร้าง “ทางลอดแยกแม่โจ้” ดีเดย์ มิถุนายน 58

  สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ 1001 (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) จังหวัดเชียงใหม่หรือแยกแม่โจ้โดยมีบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับเห
  Infrastructure
 • ไฟฟ้าเชียงใหม่ทุ่ม 1.5 พันล้านโครงการเคเบิลใต้ดิน นำร่องถนนพระปกเกล้า

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (กฟจ.เชียงใหม่) จัดสรรงบประมาณกว่า 1,500 ล้านบาทใช้ในการพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายต่างๆ ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ให้มีระเบียบสวย
  Infrastructure
 • โยธาเวียงพิงค์ใช้งบ 249 ล้าน ผุดโครงการป้องกันน้ำท่วมฯ ระยะที่ 1

  จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายครั้งในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลช้างเผือกและเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
  Infrastructure
 • ทล.เตรียมเชื่อมถนนอ้อมเมืองจากนิมมานเหมินท์ผ่านกองบิน 41

  จากปัญหาสภาพการจราจรบริเวณสามแยกสาธารณสุข กรมทางหลวง (ทล.) จึงมีแผนที่จะดำเนินโครงการเชื่อมถนนวงแหวนช่วงถนนนิมมานเหมินท์ตัดผ่านกองบิน 4 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข11(ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง) กับทางห
  Infrastructure
 • ทล.ทุ่ม 600ล้าน ผุดทางลอดแยกกองพันสัตว์ต่าง

  ทางหลวงหมายเลข 107 มีความสำคัญทั้งในการเดินทางสัญจรของประชาชน, ใช้ขนส่งสินค้าการเกษตรและสินค้าพื้นเมือง และเป็นทางเชื่อมสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ แม่ฮ่องสอน
  Infrastructure
 • กฟจ.เชียงใหม่ทุ่ม 3 พันล้านผุดสถานี พร้อมระบบสายส่ง-เคเบิลใต้ดิน

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองเชียงใหม่ (2556–2560) โดยมีแผนก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อรองรับสถานีไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต โดยจัด
  Infrastructure
 • ทล.ชงงบ 420 ล้าน ผุดสะพานลอยจุดตัดทางหลวง 11 กับ 121

  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม จัดสรรงบประมาณกว่า 420 ล้านบาท มอบหมายให้สำนักก่อสร้างสะพานรับผิดชอบโครงการก่อสร้างสะพานลอยที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 (ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง) กับทางหลวงหมายเลข 121 (
  Infrastructure
 • ทุ่ม 2.1 พันล้านผุดเลี่ยงเมืองทุ่งเสี้ยว-สันป่าตอง

  กรมทางหลวงชนบทดำเนินโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองทุ่งเสี้ยว-สันป่าตอง-หางดง จังหวัดเชียงใหม่ จากแยกทางหลวงหมายเลข 108 ที่ชุมชนทุ่งเสี้ยว อำเภอสันป่าตองไปสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 121 บ้านต้นแกว๋น อำเภอ
  Infrastructure
 • ประปาฯ ทุ่ม 158 ล้าน สร้างสถานีผลิตน้ำรองรับชุมชนขยายตัว

  การขยายตัวของเมืองเชียงใหม่ทำให้มีจำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเมืองบริเวณหนองหอย, ท่าวังตาล, ป่าแดด, สารภี และหางดง (บางส่วน) ส่งผลให้ประสบปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จากเดิ
  Infrastructure
 • โยธาฯ เชียงใหม่ลุยโปรเจ็กต์ ป้องกันน้ำท่วมเขตเมือง-สันกำแพง

  จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งเคยประสบปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากเฉลี่ย 3-5 ปีต่อครั้ง โดยเหตุการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548นั้นเชื่อว่าชาวเชียงใหม่ยังจำกันได้ ความเสียหายที่เกิดขึ
  Infrastructure
 • ทน.เชียงใหม่จัดงบ 8 ล้านสร้าง “สะพานจันทร์สม” ใหม่

  สะพานจันทร์สมอนุสรณ์ หรือที่ชาวเชียงใหม่เรียกว่า “ขัวแขก” เป็นสะพานใช้เดินข้ามจากแม่น้ำปิงบริเวณฝั่งตะวันออกด้านวัดเกตการาม มายังฝั่งตะวันตกด้านตลาดวโรรส (กาดหลวง) สะพานแห่งนี้เดิมก่อสร้างในปี พ.ศ.242
  Infrastructure
 • กรมทางหลวง ชง1,200 ล. ผุดทางลอดแยกแม่โจ้

  จากยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งเรื่องคมนาคมขนส่ง, ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้ร
  Infrastructure