Living Score

 • [FAQ] Living Score คืออะไร?

  คะแนนความสะดวกในการใช้ชีวิต (Living Score)  คืออะไร? Living Score คือคะแนนอธิบายความสะดวกในการใช้ชีวิตในพื้นที่ คำนวณจากการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันโดยการขับรถ การเดิน และการเข้าถึ
  อื่นๆ, Living Score
 • EEC ศูนย์กลางใหม่ของทวีปเอเชีย

    เชื่อว่าหลายๆท่าน คงเคยได้ยินคำว่า EEC มาบ้างแล้ว ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งทาง วิทยุ โทรทัศน์ หรือโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงจากนโยบายของภาครัฐบาลเองที่มุ่งเน้นการพัฒนาไปยัง Eastern Economics Corrido
  Living Score
 • ทำเลที่น่าสนใจในเชียงรายปี 2560

  แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม โครงการมอเตอร์เวย์เชื่อมเชียงใหม่-เชียงราย ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้เปิดพื้นที่การพัฒนาใหม่ๆ ผ่านเส้นทางการศึกษาโครงการซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ (อำเ
  Living Score
 • สถานการณ์และแนวโน้มตลาดอสังหาฯ ในเชียงใหม่ปี 2560

  ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีแผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และความหนาแน่นของโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัด โดยโครงการเมกะโปรเจกต์ที่
  Living Score
 • ทำเลที่น่าสนใจ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560

  จากการสำรวจพบว่า ดัชนีราคาบ้านและคอนโดในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในไตรมาส 1 ปี 2560 มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าทุกประเภท โดยแบ่งเป็น บ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ มีการปรับราคาเพิ่มสูงถ
  Living Score
 • ทำเลที่น่าสนใจใน ขอนแก่น ปี 2560

  จากเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอนแก่นดึงดูดความสนใจจากเอกชนมากขึ้น โดยโครงการสำคัญที่จะพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดนี้ ได้แก่ โครงการรถไฟ ไทย-จีน โดยจะมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟช่วง หนองคาย-นครรา
  Living Score
 • ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2560

  Highlight ไตรมาส 1 บ้านสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ลดฮวบ 55% ไตรมาส 1 คอนโดที่สร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ มีจำนวนลดลงสูงถึง 81%  ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้มีการประเมินแนวโน้มตลาดที่อยู่อาศ
  Living Score
 • ทำเลที่น่าสนใจในนครราชสีมา ปี 2560

  จากแนวโน้มการเจริญเติบโตของจังหวัดนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจากส่วนกลาง การคมนาคม และการลงทุนของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทำให้นครราชสีมา กลายเป็นทำเลศักยภาพที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  Living Score
 • ทำเลที่น่าสนใจในเชียงใหม่ ปี 2560

  โครงการเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดในอนาคตนั้น คาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนของภาคเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ โครงการขยายสนามบินเชียงใหม่เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว 18 ล้านคนใน
  Living Score
 • แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ปี 2560

  Baania.com ขอนำเสนอข้อมูล แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2560 ซึ่งทางศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้มีการประเมินและคาดการณ์ไว้ดังนี้ โดยในส่วนของผู้ประกอบการได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2560
  Living Score
 • ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอดัชนีราคาคอนโดมิเนียม ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ภาพรวมพบว่า คอนโดมิเนียมทุกระดับได้ราคาปรับเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า 5 ทำเลที
  Living Score
 • เปิดคลังบ้าน คอนโด เหลือขายสะสม ในอำเภอเมือง ขอนแก่น

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในขอนแก่น (อำเภอเมือง) ที่มีการเหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาด แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม มีรายละเอียดดังนี้ โครงการบ้านจัดสรร พบว่าในปี 25
  Living Score
 • เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) เชียงใหม่ ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ ที่มีการเหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาด พบว่าในปี 2559 มีโครงการบ้านจัดสรรกำลังเปิดขาย 176 โครงการ รวม 20,667 ยูนิต มีหน่วยเหลือขายจำนวน 7,459 ยูนิต (เทียบกั
  Living Score
 • เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) นครราชสีมา ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในนครราชสีมา (อำเภอเมืองและอำเภอปากช่อง) ที่มีการเหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาด แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังนี้ โครงการบ้านจัดสร
  Living Score
 • อัตราดูดซับของตลาดที่อยู่อาศัย (Absorption Rate) กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

  อัตราการดูดซับ (Absorption Rate) คือดัชนีชี้วัดความต้องการซื้อของผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่า มีความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลนั้นมากน้อยเพียงใด และเป็นการคาดการณ์ว่ายอดขายทั้งโครงการของผู้ประกอบก
  Living Score
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป ปี 2559

  แม้ภาพรวมของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลง แต่ยอดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งระบบในปี 2559 กลับมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สำหรับ สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไป “ปล
  Living Score
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ขอนแก่น ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ในจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 ซึ่งถือเป็นปีที่มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมพร้อมขาย สูงสุด นับตั้งแต่ ปี 2556 โดยมีจำนวนทั้งหมด 732 ยูนิต เ
  Living Score
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย นครราชสีมา ปี 2559

  ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ในนครราชสีมา ปี 2559 มีจำนวน 1,538 ยูนิต เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,321 ยูนิต แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร ปี 2559 บ้านจั
  Living Score
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย เชียงใหม่ ปี 2559

  ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขายในเชียงใหม่ ปี 2559 ซึ่งถือเป็นปีที่มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมพร้อมขาย สูงสุด นับตั้งแต่ปี 2556 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,098 ยูนิต เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันของ
  Living Score
 • ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

  ค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ คืออะไร?  เป็นค่าที่แสดงถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการ  โดยมีการวัดค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ จา
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) กรุงเทพฯ – ปริมณฑล (2) ปี 2559

  รัฐบาลได้มีการออกนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 ถึง เมษายน 2559 คือ มาตรการการลดหย่อนภาษีบ้านไม่เกิน 3 ล้านบาท ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2% เหลือ 0.01%&n
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) นครราชสีมา 2559

  Baania.com ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 1,088 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 4,113 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 869 ยูนิ
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) ขอนแก่น 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในภาคอีสาน พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย จำนวน 17,309 ยูนิต และ จังหวัดขอนแก่นมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็น 27% ข
  Living Score
 • ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในปี 2559 แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม โดยมีรายละเอียดดังนี้ ภาพรวมที่อยู่อาศัยสร้างเ
  Living Score
 • 5 ทำเล “คอนโดมิเนียม” เปิดใหม่ สูงสุด ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูล 5 ทำเลยอดนิยม ที่มีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการใหม่สูงสุดใน 3 ไตรมาสแรกของปี 2559 โดยมีทำเลและจุดเด่นที่น่าสนใจดังนี้ พื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ เขต "ธนบุรี" มีการเปิดตัวคอนโ
  Living Score
 • 5 ทำเล “บ้านจัดสรร” เปิดใหม่สูงสุด ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูล 5 ทำเลยอดนิยม ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ของบ้านจัดสรร สูงสุดของทั้ง 3 ไตรมาสแรกในปี 2559 ซึ่งจุดเด่นหลักของทำเลต่างๆ มีดังนี้   พื้นที่จังหวัด นนทบุรี ถูกกำหนดให้เ
  Living Score
 • ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ปี 2559

  Baania  ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ปี 2559 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม ดังนี้ จำนวนยูนิตโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิ
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมตลาดอสังหาฯ ที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 403 โครงการ รวม 96,526 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 303,160 ล้านบาท โดยภาพรวมปี
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) ขอนแก่น 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมโครงการอสังหาฯเปิดใหม่ ในขอนแก่น ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 1,313 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 4,373 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น บ้านจัดสรร ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในขอนแก่น
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) จังหวัดเชียงใหม่ 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ ในเชียงใหม่ ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 3,233 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 12,081 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 1,841 ยูนิต คิดเป็นม
  Living Score
 • เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) เชียงราย ปี 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงราย ที่เหลือขายสะสมทั้งหมดในตลาดปี 2559  แบ่งออกเป็น โครงการบ้านจัดสรร และ คอนโดมิเนียม มีรายละเอียดดังนี้ โครงการบ้านจัดสรร โครงการบ้านจัดสร
  Living Score
 • ภาพรวมตลาดอสังหาด้านผู้บริโภคในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมสถานการณ์ของผู้บริโภคในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 5 จังหวัด นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม  ดังนี้ ปี พ.ศ. 2559
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) นครราชสีมา 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ในภาคอีสาน พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมด 17,309 ยูนิต และ จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่สุดถึง 35%
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงราย 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย  ในภาคเหนือ พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งหมด จำนวน 18,820 ยูนิต และ จังหวัดเชียงรายมีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ
  Living Score
 • ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) เชียงใหม่ 2559

  Baania ขอนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ของฝั่งอุปสงค์ในแง่ของยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ พบว่ามียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยทั้งหมดจำนวน 18,820 ยูนิต และจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนมากที่
  Living Score
 • ปี 2016 ชาวเชียงใหม่ชอบหาบ้านย่านไหนกัน?

  Baania ได้เริ่มเปิดตัวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เราคือเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านที่อยู่อาศัย รวมถึงการอยู่อาศัยในยุคดิจิทัล สามารถค้นหาบ้านและคอนโดมีเนียมที่มีมากกว่า 1,000 โ
  Living Score, Trend/Technology

หน้า