Market Report

 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "แคราย-ปากเกร็ด"

  ย่านรัตนาธิเบศร์ครองแชมป์ตลาดที่อยู่อาศัยแนวราบ ราคากลาง 4.53 ล้านบาท ตลาดคอนโดปี 2017 โซนแคราย-ปากเกร็ด ขานรับตลาดชั้นคนรุ่นใหม่ใกล้รถไฟฟ้า เปิดตัวเฉลี่ย 22,800 บาทต่อตารางเมตร
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "เมืองนนท์"

  “โซนเมืองนนท์: จังหวัดนนทบุรี” จัดอยู่ในกลุ่มพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งปัจจุบันเป็นโซนที่มีศักยภาพด้านการอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง Baania จึงขอนำเสนอประวัติราคา ความเป็นไปแ
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "แม่ริม-สันโป่ง"

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบในการตัดสินใจซื้อใน
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "นครราชสีมา-หัวทะเล"

  แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “โซนหัวทะเล” พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมามีความหลากหลายของย่านที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก ใน Market Report ฉบับนี้ Baania.com จะขอนำเสนอแนวโน้มและประวัติราคาโครงการที่อยู
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "ศูนย์ราชการ - ดอนแก้ว"

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าว
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "นครราชสีมา - โซนจอหอ"

  รายงานแนวโน้มและประวัติราคาโครงการที่อยู่อาศัยในฉบับก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอข้อมูล  "โซนในเมือง 1-2"  กันไปแล้ว ครั้งนี้เราจะมาเจาะประวัติราคาของพื้นที่ “โซนจอหอ” เพื่อให้คุณนำข้อมูลไปใช้
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สนามบิน-บ้านดู่-แม่ฟ้าหลวง"

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าว
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สันกำแพง"

  เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต  Baania  ได้รวบรวมข้อมูลโ
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “เมืองเชียงราย”

  เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน Baania ได้รวบรวมประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายมานำเสนอ เพื่อให้ผู้อ่านสาม
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “ในเมืองโคราช 1-2”

  จากความต้องการที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ครั้งนี้ Baania.com ขอนำเสนอข้อมูลประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยจะเริ่มต้นที่จังหวัดนครรา
  Market Report
 • ราคาแนวโน้มที่อยู่อาศัย “สันทราย-ดอยสะเก็ด”

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบใน
  Market Report
 • ราคาแนวโน้มที่อยู่อาศัย “สันทรายน้อย สันทรายหลวง สันผีเสื้อ ฟ้าฮ่าม”

  Baania รวบรวมประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่มานำเสนอ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจพิจารณาอสั
  Market Report
 • ราคาแนวโน้มที่อยู่อาศัย “สันทราย แม่โจ้”

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึง ข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลดัง
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “หางดงตอนล่าง เชียงใหม่”

    Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของที่อยู่อาศัยในเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อ
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "เชียงใหม่-หางดงตอนบน"

  Baania  รวบรวมประวัติและแนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบในการตัดสินใจซื้อในอนาคต สำหร
  Market Report
 • Real Big data in Chiangmai

  เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้เกิดความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น  ส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ที่ท
  Knowledge, Market Report
 • 6 โครงการราคาต่ำกว่า 1.5 ล้านที่น่าสนใจ เข้าเงื่อนไข “บ้านประชารัฐ”

  หลังจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 สิ้นสุดลง 28 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา หลายคนยังไม่ทันตั้งตัว มึนๆ งงๆ กับวันเวลาที่ผ
  Housing/Project, Market Report
 • Top 3 คอนโดย่านคลองชลฯ ที่โดนใจคนกรุงมากที่สุด

  ด้วยวิถีการอยู่อาศัยของคนในโลกยุคดิจิตอล มักจะมองหาที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด จึงเป็นสาเหตุให้ความนิยมการเลือกซื้อคอนโดมิเนี่ยม ในช่วงปีหลังๆ มานี้ค่อนข้างมีการ
  Market Report, Housing/Project
 • Top 3 บ้านย่านคลองชลฯ ที่โดนใจคนกรุงมากที่สุด

  จากสถิติการ Search ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ของเวบไซด์ www.baania.com ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 29 เมษายน 2559 พบว่าผู้เข้ามาใช้งานที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นการค้นหาโครงการบ้
  Housing/Project, Market Report
 • เปรียบเทียบแนวโน้มราคาย่านที่อยู่อาศัย "สันทราย & หางดง"

  จากการรวบรวมสถิติการพัฒนาที่อยู่อาศัย ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) พบว่ามีโครงการที่เปิดขายจำนวน 229 โครงการ แบ่งเป็นบ้านจัดสรร 176 โครงการ จำนวน 20,667 ยูนิต, คอนโด
  Market Report
 • แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สารภี"

  Baania.com ได้รวบรวมประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัยแต่ละพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการตัดสินใจเกี่ยว
  Market Report