โครงการใหม่

 • แผ่นดินทอง โครงการ 7

  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  บริษัท โคราชแผ่นดินทองพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  9.0
  Living Score
 • นีโอ พาร์ค

  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  บริษัท คลังคาซ่า จำกัด
  -
  Review Score
  7.9
  Living Score
 • บ้านอินโทรสุรนารายณ์

  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  บ้านอินโทรสุรนารายณ์
  -
  Review Score
  8.8
  Living Score
 • ปฐวี พร๊อพเพอร์ตี้

  อาคารพาณิชย์
  ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  ปฐวี พร๊อพเพอร์ตี้
  -
  Review Score
  5.9
  Living Score
 • เปี่ยมสุข พลาซ่ามอลล์

  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
  เปี่ยมสุข พาร์ควิว จำกัด
  -
  Review Score
  7.9
  Living Score
 • รชารมย์ซิตี้

  เริ่มต้น 3.25 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  รชารมย์ซิตี้
  -
  Review Score
  7.4
  Living Score
 • บ้านอยู่สบายโครงการ 8 ยูสแควร์

  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  บริษัท โชควิวัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  7.1
  Living Score
 • บ้านธนสุข

  อาคารพาณิชย์
  ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
  บ้านธนสุข
  -
  Review Score
  7.0
  Living Score

หน้า