โครงการใหม่

 • บ้านดรีมวิลเลจ

  เริ่มต้น 5.30 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  บริษัท ดรีมแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านเอส.พี. กรีนวิลเลจ

  เริ่มต้น 4.04 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
  บริษัท เอส.พี.แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • นิชดาวิลล่า

  เริ่มต้น 5.00 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  บริษัท นิชดา ธานี จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • ไพร์ม บิซ โฮม

  เริ่มต้น 7.49 ล้านบาท
  อาคารพาณิชย์
  ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  บริษัท ไพร์ม สเตท คอปเปอเรชั่น จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • เอ.อาร์.ที. สแควร์

  เริ่มต้น 6.25 ล้านบาท
  อาคารพาณิชย์
  ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  บ้านเอ.อาร์.ที. สแควร์
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • ฟ้าหลวงวิลเลจ

  เริ่มต้น 2.80 ล้านบาท
  บ้าน, ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ฟ้าหลวงวิลเลจ
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านบี. ฮาร์โมนี่

  อาคารพาณิชย์
  ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
  บริษัท บีฮาร์โมนี่ จำกัด
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านบางใหญ่ซิตี้

  เริ่มต้น 1.10 ล้านบาท
  ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  บ้านบางใหญ่ซิตี้
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • บ้านอบอุ่น

  เริ่มต้น 6.30 ล้านบาท
  บ้าน, อาคารพาณิชย์
  ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  บ้านอบอุ่น
  -
  Review Score
  -
  Living Score