แบบบ้าน

หน้า

Total 17569 แบบบ้าน
 • Premium Corner

  อาคารพาณิชย์ 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 408 ตร.ม. 17,600,000 บาท
  408 ตร.ม.
  -
  Review Score
  9.7
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์

  อาคารพาณิชย์ 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 192 ตร.ม. 5,990,000 บาท
  192 ตร.ม.
  -
  Review Score
  9.3
  Living Score
 • Penthouse

  อาคารพาณิชย์ 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 200 ตร.ม. 0 บาท
  200 ตร.ม.
  8.4
  Review Score
  7.3
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์

  อาคารพาณิชย์ ห้องนอน ห้องน้ำ 145 ตร.ม. 0 บาท
  145 ตร.ม.
  -
  Review Score
  8.5
  Living Score
 • TYPE G

  อาคารพาณิชย์ 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 186 ตร.ม. 6,100,000 บาท
  186 ตร.ม.
  -
  Review Score
  7.8
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์

  อาคารพาณิชย์ ห้องนอน ห้องน้ำ 96 ตร.ม. 4,399,000 บาท
  96 ตร.ม.
  -
  Review Score
  6.7
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์สี่ชั้น

  อาคารพาณิชย์ 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 228 ตร.ม. 12,900,000 บาท
  228 ตร.ม.
  -
  Review Score
  7.9
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์

  อาคารพาณิชย์ ห้องนอน ห้องน้ำ 145 ตร.ม. 2,100,000 บาท
  145 ตร.ม.
  -
  Review Score
  7.1
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง

  อาคารพาณิชย์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 138 ตร.ม. 3,650,000 บาท
  138 ตร.ม.
  -
  Review Score
  3.5
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์สามชั้น

  อาคารพาณิชย์ 2 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 156 ตร.ม. 3,490,000 บาท
  156 ตร.ม.
  -
  Review Score
  4.2
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์

  อาคารพาณิชย์ ห้องนอน ห้องน้ำ 145 ตร.ม. 3,300,000 บาท
  145 ตร.ม.
  -
  Review Score
  6.2
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์สามชั้น ตึก A

  อาคารพาณิชย์ 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 373 ตร.ม. 13,900,000 บาท
  373 ตร.ม.
  -
  Review Score
  -
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์

  อาคารพาณิชย์ 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 192 ตร.ม. 4,890,000 บาท
  192 ตร.ม.
  -
  Review Score
  6.8
  Living Score
 • TYPE C

  อาคารพาณิชย์ 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. 4,600,000 บาท
  199 ตร.ม.
  -
  Review Score
  7.8
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์สามชั้น

  อาคารพาณิชย์ 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 155 ตร.ม. 2,700,000 บาท
  155 ตร.ม.
  -
  Review Score
  8.4
  Living Score
 • TYPE D

  อาคารพาณิชย์ 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 199 ตร.ม. 4,534,026 บาท
  199 ตร.ม.
  -
  Review Score
  7.8
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์สามชั้นครึ่ง

  อาคารพาณิชย์ 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 188 ตร.ม. 5,690,000 บาท
  188 ตร.ม.
  -
  Review Score
  3.2
  Living Score
 • อาคารพาณิชย์สามชั้น

  อาคารพาณิชย์ 4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 160 ตร.ม. 3,990,000 บาท
  160 ตร.ม.
  -
  Review Score
  8.7
  Living Score
 • TYPE F

  อาคารพาณิชย์ 2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 186 ตร.ม. 4,060,000 บาท
  186 ตร.ม.
  -
  Review Score
  7.8
  Living Score
 • Eco-Corner

  อาคารพาณิชย์ 3 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 408 ตร.ม. 15,800,000 บาท
  408 ตร.ม.
  -
  Review Score
  9.7
  Living Score

หน้า