“เชียงใหม่ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี”

“เชียงใหม่ เมืองเดินได้-เมืองเดินดี”

01 October 2015

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “เชียงใหม่” เมืองเดินได้-เมืองเดินดี ของศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีการนำเสนอแนวคิดและกระบวนการพัฒนาและฟื้นฟูเมือง การจัดแสดงนิทรรศการที่ศูนย์กำลังดำเนินการ และมีการจัดเสวนา หัวข้อ “เชียงใหม่” เดินได้ ? ให้ใครเดินดี ? ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ฯ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนตุลาคม 2558
04 February 2016