เปิดแล้ว ศูนย์ OTOP ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ประตูน้ำ เซ็นเตอร์

เปิดแล้ว ศูนย์ OTOP ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ประตูน้ำ เซ็นเตอร์

29 June 2017

          นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสหกรรม ประธานพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ โดยมีนายนายวัชรกิติ วัชโรทัย ประธานบริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ให้มากขึ้น ภายในมีศูนย์แสดงสินค้าคุณภาพที่ได้รับการคัดสรรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากผู้ประกอบการกว่า 1000 รายทั่วประเทศร่วมจัดแสดงสินค้ากว่า 500 ร้านค้า ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวันตลอดทั้งปี

29 June 2017