กทม เปิดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา

กทม เปิดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา

03 July 2017

กทม เปิดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตวัฒนา เขตบางรัก เขตบางนา เขตพระโขนง เขตคลองเตย เขตยานนาวา เขตสาทร เขตสวนหลวง เขตบางคอแหลม และเขตปทุมวัน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดธาตุทอง(เรือนเขียวสะอาด) เขตวัฒนา

ที่มา : banmuang

03 July 2017