ผู้ว่าประจวบฯ เล็งเปิดด่านสิงขรถาวรกระตุ้นท่องเที่ยว

ผู้ว่าประจวบฯ เล็งเปิดด่านสิงขรถาวรกระตุ้นท่องเที่ยว

19 September 2018

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบฯ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานของ จ.ประจวบฯ ในโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชนครั้งแรก หลังเข้ารับตำแหน่งเกือบ 1 ปี โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและสื่อมวลชนร่วมรับฟังและสอบถาม

นายพัลลภ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 จังหวัดประจวบฯได้กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ข้อ ในการพัฒนาจังหวัด ได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว อย่างเช่น อ.หัวหินจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากเนื่องด้วยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ แต่ทางจังหวัดก็พยายามผลักดันให้นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสในพื้นที่อำเภออื่นๆด้วย ด้านการคมนาคมในพื้นที่ด่านสิงขร พยายามที่อยากจะยกให้เป็นด่านถาวรแต่ด้วยปัจจุบันยังไปได้แค่จุดผ่อนปรนพิเศษ หากในอนาคตเป็นด่านถาวรได้การท่องเที่ยวระหว่างประเทศจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน ด้านเกษตรกรรม เรื่องปัญหาเกษตรกรของจังหวัดประจวบฯสังเกตได้ว่าจะมีขึ้นทุกช่วงฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสับปะรดหรือมะพร้าวที่ราคาตกต่ำ ปัญหาการลักลอบนำมะพร้าวเถื่อนเข้ามาช่วงนี้จึงมีการเข้มงวดในเรื่องการขนย้ายสินค้ามากยิ่งขึ้น และด้านสังคมคุณภาพแห่งความผาสุก จังหวัดประจวบฯเป็นจังหวัดที่มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การที่จะเป็นที่พักอาศัยของผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันจะมีผู้สูงอายุโดยเฉพาะชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก

นายพัลลภ กล่าวว่า อีกเรื่องที่อยากจะฝากคือเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งทางจังหวัดเปิดให้บุคคลที่มีปัญหาหนี้นอกระบบเข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ทุกวันพุธ ที่ศาลากลางจังหวัดฯ โดยปัจจุบันทางจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาไปได้กว่า 2,000 คน

ที่มา...matichon

12 October 2018