TCEB เปิดโมเดล EMC3 เดินหน้าสร้างเขตเศรษฐกิจไมซ์ภาคตะวันออก

TCEB เปิดโมเดล EMC3 เดินหน้าสร้างเขตเศรษฐกิจไมซ์ภาคตะวันออก

19 October 2018

เรียกว่าตอนนี้ทุกภาคส่วนต่างก็ผลักดัน EEC กันอย่างต่อเนื่องจริงๆ ทั้งมีการออกโรดโชว์ตามนานาประเทศทุกทวีป เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ หวังเป็นฮับอุตสาหกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทุกรูปแบบ ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ก็ตอบรับนโยบายรัฐบาล ปฏิบัติการเชิงรุกผลักดันอุตสาหกรรมไมซ์ ขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 "ประกาศโมเดล EMC3 สร้าง Eastern MICE Corridor" ประเดิมดึงนักข่าวทั่วโลกร่วม International Media Familiarisation Trip (IMFT 2018) 

หลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าธุรกิจไมซ์คืออะไร?
ธุรกิจไมซ์ หรือ MICE เป็นธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์หลักๆ เกิดจากการต้องการสถานที่จัดการประชุมที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง MICE ย่อมาจาก Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions

ธุรกิจไมซ์ เป็นอีกหนึ่งสาขาของอุตสาหกรรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากเนื่องจากธุรกิจไมซ์ เป็นธุรกิจที่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและใช้จ่ายตอบแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลแต่ละทริปนั้นค่อนข้างสูงกว่าการท่องเที่ยวประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้ในแต่ละประเทศที่เป็นเมืองธุรกิจไมซ์จึงค่อนข้างทีจะให้ความสำคัญกับธุรกิจไมซ์เป็นอย่างมาก โดยมุ่งจะยกระดับประเทศตนเองให้เป็นมาตรฐานเพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกิจกรรมที่สำคัญๆ ของภูมิภาคในแต่ละครั้ง และหวังจะเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมนานาทวีป เช่น ยุโรปหรืออเมริกา เป็นต้น

ปัจจุบันหลายประเทศมีความสนใจในธุรกิจไมซ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่นประเทศไทยเรานี่เอง ก็เป็นที่สนใจและจับตามองของนักท่องเที่ยวหรือบริษัทลงทุนต่างๆ ด้วยไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันโดดเด่นน่าหลงไหล จึงไม่แปลกที่ไทยเราจะให้ความสำคัญกับธุรกิจไมซ์ เพราะหากมองไปข้างหน้า จะเห็นถึงเม็ดเงินมหาศาลที่จะไหลเข้าสู่ประเทศ

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บผลักดันให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 เพื่อยกระดับการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใน 10 อุตสาหกรรมที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตทั้ง 5 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S – Curve) 

EMC3 คือ กลยุทธ์พัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์แห่งใหม่ของประเทศไทย โดยเป็นการบูรณาการ 3 พื้นที่ผ่าน 6 โครงการไฮไลท์ ซึ่งจะดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในเวลา 3 ปี (2562-2565) ประกอบด้วย
1. โครงการพัฒนาความพร้อมพื้นที่ EEC ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถรองรับอุตสาหกรรมไมซ์แห่งใหม่ของประเทศไทย หรือ Eastern MICE Corridor
2. โครงการส่งเสริมการดึงงาน (Bid) ประชุม สัมมนา งานแสดงนิทรรศการ และงานมหกรรมนานาชาติ (Mega Events) เข้ามาจัดในพื้นที่ EEC เพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 
3. โครงการจัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งอาเซียน (ASEAN MICE Institute) เพื่อเป็นศูนย์ประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ ศูนย์กระจายองค์ความรู้ และศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานไมซ์ 
4. โครงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ อันประกอบด้วยการทำงานสอดประสานของภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษา
5. โครงการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ EEC รองรับเมืองใหม่ที่กำลังเติบโต
6. โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการนำแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนมารองรับอุตสาหกรรมไมซ์ โมเดล EMC3 จะเป็นสูตรการทำงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ในฐานะเครื่องมือในการส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเน้นการสร้างประเทศไทยด้วยธุรกิจภาคบริการมากขึ้น

นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า "เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของพื้นที่ EEC ในการรองรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ทีเส็บจึงจัดกิจกรรม International Media Familiarisation Trip หรือ IMFT 2018 ขึ้นโดยเชิญสื่อมวลชนจากทั่วโลก 35 ราย มาสัมผัสประสบการณ์ไมซ์ในเส้นทาง จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง รวม 5 วัน 4 คืน นอกจากนี้โรงแรมที่พักของสื่อมวลชนครั้งนี้ยังเลือกใช้บริการโรงแรมที่มีเจ้าของเป็นคนไทย เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยทั้งด้านการให้บริการ ความเป็นมืออาชีพ และการอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มธุรกิจ และเชื่อว่าสื่อมวลชนที่ได้มาสัมผัสประสบการณ์จะนำข้อมูลต่างๆไปเผยแพร่แก่ลูกค้าไมซ์ทั่วโลก"

สำหรับในปี พ.ศ. 2561 นี้ประเทศไทยยังดึงงานไมซ์สำคัญใน 10 อุตสาหกรรมหลักเข้ามาจัดหลายงาน อาทิ Taiwan Expo 2018, CEBIT ASEAN Thailand 2018, Future Energy Asia 2018, และยังมีอีกหลายงานที่อยู่ระหว่างการดึงเข้ามาจัดในพื้นที่ EEC ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ปี 2561 นั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประมาณการณ์ว่าจะมีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าสู่ประเทศไทย 1,327,000 คน สร้างรายได้กว่า 124,000 ล้านบาท และ ในปี พ.ศ. 2562 คาดการณ์จะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าสู่ประเทศไทยมากถึง 1,419,890 คน และสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจไทยสูงถึง 130,200 ล้านบาท

ทั้งนี้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจไมซ์ ทำให้สร้างความมั่นใจได้ว่าในช่วงทศวรรษต่อไปจะเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย และในพื้นที่ EEC และพร้อมที่จะก้าวจุดยุทธศาสตร์ไมซ์ชั้นนำที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเอเชียได้อย่างแน่นอน

ที่มา..ryt9

Baania มี Line แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวอสังหาริมทรัพย์แบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน Line ID @baania

19 October 2018