REIC จัดงานสัมมนา ''วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ"

REIC จัดงานสัมมนา ''วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ"

01 May 2014

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กำหนดจัดสัมมนา ''วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ" นำเสนอข้อมูลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2557
24 February 2016