เอกชนเดินหน้าประชุมรับฟังความเห็น เตรียมผุดนิคมฯลำพูน 2

เอกชนเดินหน้าประชุมรับฟังความเห็น เตรียมผุดนิคมฯลำพูน 2

01 September 2015

นายนราพจน์ ทิวถนอม ผู้จัดการ บริษัท ซับเบิร์บ เอสเต็ท จำกัด เจ้าของโครงการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2 เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาแล้ว 2 ครั้ง โดยพบว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2 จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระดับประเทศ และเกิดการสร้างงานให้ประชาชนในพื้นที่ โดยจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามนิคมอุตสาหกรรมลำพูนแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 533 ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-เชียงใหม่ ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(ลำพูน) 300 เมตร และห่างจากตัวเมืองลำพูน 6 กิโลเมตร บนพื้นที่ 352 ไร่3 งาน 19 ตารางวา หากเปิดดำเนินการคาดว่าจะรองรับบริษัทที่จะสนใจลงทุนได้มากถึง 25 บริษัท มีการจ้างงานถึงกว่า 10,000 คน

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 2558
08 March 2016