ทุนไทย-จีนร่วมทุนตั้งศูนย์ค้า และกระจายสินค้านานาชาติ

ทุนไทย-จีนร่วมทุนตั้งศูนย์ค้า และกระจายสินค้านานาชาติ

01 September 2015

นายวัชระ ตันตรานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ค้าปลีก-ส่ง และกระจายสินค้านานาชาติไทย-จีน (Thai-China International Trade Center:TCITC) เปิดเผยว่า โครงการศูนย์ค้าปลีก-ส่งนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์คกับ Guangzhou City Enterprise Management Company โดยได้ทำการก่อสร้างอาคารสูง 12 ชั้นเพื่อรองรับพื้นที่กว่า 2,000 ร้าน พร้อมที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า 1,000 คัน และรองรับรถขนาดใหญ่เพื่อรับส่งสินค้า ตั้งอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค (CBP) เป็นนิคมธุรกิจครบวงจรเนื้อที่ 300 ไร่ บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ขนานกับถนนวงแหวนรอบ 2ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน

ทุนไทย-จีนร่วมทุนตั้งศูนย์ค้า และกระจายสินค้านานาชาติ

มีสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่จัดเก็บสินค้าใกล้ศูนย์พร้อมที่พักอาศัยสามารถรองรับได้กว่า 2,000 ยูนิต โดยจะเป็นแหล่งซื้อขาย กระจายและแลกเปลี่ยนสินค้าท้องถิ่นในประเทศ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งจากภาคเหนือสู่ภาคใต้และถนนสาย R3A เชื่อมโยงการเดินทางจากภาคเหนือของไทยสู่ภาคใต้ของจีน สนับสนุนระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ให้มีมูลค่าหมุนเวียนสูงขึ้น

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 2558
31 March 2016