กฟภ.เตรียมทุ่ม งบกว่า 2 พันล้าน สร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มหลังปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่ม

กฟภ.เตรียมทุ่ม งบกว่า 2 พันล้าน สร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มหลังปริมาณผู้ใช้ไฟเพิ่ม

01 July 2015

นายกมลชนก วิชัยสืบ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ทำการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ โดยได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ดำเนินงาน โดยปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 มีลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่และลำพูน มีลูกค้ากว่า 4 แสนราย แบ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่กว่า 4 พันรายมีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 16 สถานี

ทั้งนี้ในปี 2558-2562 มีแผนก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเพิ่มอีก 7 แห่ง แบ่งเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง จังหวัดลำพูน 2 แห่ง ใช้งบประมาณกว่า 2,370 ล้านบาท  พร้อมโครงการพัฒนาระบบสายส่ง 115 กิโลวัตต์ พัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าเป็นแบบวงแหวนสามารถจ่ายไฟได้สองทิศทางและจ่ายไฟทดแทนกันได้เผื่อระบบสายใดสายหนึ่งขัดข้อง เพื่อให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการปรับปรุงระบบการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มั่นคง สม่ำเสมอ เพียงพอ เชื่อถือได้รวดเร็ว ทันต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
31 March 2016