กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นหารือพ่อเมืองจามเทวี ร่วมส่งเสริมการลงทุนภายในนิคมฯ ลำพูน

กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นหารือพ่อเมืองจามเทวี ร่วมส่งเสริมการลงทุนภายในนิคมฯ ลำพูน

01 July 2015

นายซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตนพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหารือเรื่องการส่งเสริมการลงทุนของนักธุรกิจญี่ปุ่นในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน ที่พบว่าผู้ประกอบการญี่ปุ่นจำนวนมากสนใจที่จะเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เนื่องจากการวางระบบบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการในพื้นที่มีมาตรฐาน ไม่มีปัญหาด้านแรงงาน ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและผลิตเพื่อส่งออกได้จำนวนมาก อีกทั้งระบบขนส่งสินค้ามีสภาพคล่องตัว

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ได้เร่งเปิดพื้นที่ใหม่รองรับสถานประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือโครงการ3 บนพื้นที่กว่า 350 ไร่ เพื่อขยายพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศที่ต้องการมาลงทุนเพิ่มหรือจัดตั้งสถานประกอบการใหม่ โดยเชื่อว่าจะเกิดผลดีกับเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน อีกทั้งช่วยให้ประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
09 March 2016