ธนารักษ์เผยสำรวจราคาประเมินที่ดินบัญชี 2559-2562 คาดแล้วเสร็จ ต.ค.58

ธนารักษ์เผยสำรวจราคาประเมินที่ดินบัญชี 2559-2562 คาดแล้วเสร็จ ต.ค.58

01 July 2015

นายยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธนารักษ์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจราคาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ล่าสุดดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50 แล้ว โดยจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการประเมินราคาที่ดินระดับจังหวัด ก่อนส่งให้ทางคณะกรรมการชุดใหญ่ที่ส่วนกลางในช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ทันการประกาศใช้ในต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2559 ซึ่งกรมธนารักษ์กำหนดประกาศราคาประเมินที่ดินฉบับใหม่รอบบัญชีปี 2559-2562 เพื่อใช้เป็นราคาประเมินใน 4 ปีภายหน้า

สำหรับราคาซื้อขายที่ดินย้อนหลัง 3 ปีของจังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ส่งมาให้กับทางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ โดยจะต้องนำข้อมูลที่ได้มาลงในแผนที่ให้ครบทั้ง 25 อำเภอ โดยอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการช่วงหนึ่ง ทำให้ยังไม่สามารถสรุปว่าราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชีใหม่นี้จะเพิ่มขึ้นจากบัญชีปัจจุบันมากหรือไม่

อย่างไรก็ตามราคาประเมินที่ดินรอบบัญชี พ.ศ.2555-2558 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีราคาปรับสูงขึ้นจากรอบบัญชีปี พ.ศ.2551-2554 เฉลี่ยร้อยละ 12 อำเภอเมืองเชียงใหม่ปรับตัวสูงสุดร้อยละ 49 รองลงมา ได้แก่ อำเภอสารภีเพิ่มขึ้นร้อยละ15.26, อำเภอสันทรายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.02, อำเภอหางดงเพิ่มขึ้นร้อยละ 11, อำเภอแม่ริมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.27, อำเภอสันกำแพงเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.20, อำเภอดอยสะเก็ดเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.51

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
09 March 2016