ทน.เชียงใหม่ผุด โครงการปั่นจักรยานแอ่วเมืองเก่า คนไทยใช้บริการฟรี 1 ชั่วโมงแรก

ทน.เชียงใหม่ผุด โครงการปั่นจักรยานแอ่วเมืองเก่า คนไทยใช้บริการฟรี 1 ชั่วโมงแรก

01 May 2015

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดโครงการปั่นจักรยานแอ่วเมืองเก่าขึ้น เพื่อต้องการให้เขตเมืองเก่าหรือเขตตัวเมืองชั้นในเป็นศูนย์กลางการเดินทางโดยไม่ใช้เครื่องยนต์และมีการสร้างทางจักรยานเพิ่มขึ้น รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้คนใช้จักรยานได้สะดวกยิ่งขึ้น  จึงได้จัดทำสถานีบริการจุดเช่าและคืนจักรยานจำนวน 16 จุด เบื้องต้นมีสถานีบริการในเขตเมืองเก่าพร้อมให้บริการจำนวน 5 จุด ได้แก่ ท่าแพ, วัดพระสิงห์, ประตูเชียงใหม่, สวนบวกหาด และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาไว้ให้ผู้ที่ต้องการใช้จักรยานเที่ยวชมภายในเขตเมืองเก่าที่มีโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว

โดยจะเร่งดำเนินการสร้างเพิ่มอีก 5 จุดในเดือนมิถุนายน และอีก 6 จุดในเดือนกรกฎาคม รวม 16 จุดทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยมีจักรยานให้บริการ 150 คัน ผ่านระบบบัตรเช่าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Rental Card) มาอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าสามารถเช่าจากพื้นที่หนึ่งและคืนในพื้นที่อื่นได้ อีกทั้งยังมีการเพิ่มจุดจอดจักรยานสาธารณะให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ อีกจำนวน 11 จุด โดยในอนาคตทางเทศบาลยังมีโครงการจัดหารถเมล์ขนาดเล็กประมาณ 23 ที่นั่งที่สามารถนำจักรยานขึ้นไปบนรถเมล์ได้ด้วย เพื่อบริการในเขตเมืองเก่าและในเขตตัวเมืองด้วย

อย่างไรก็ตามค่าใช้บริการชั่วโมงแรกคิดค่าบริการ 20 บาท โดยจะยกเว้นค่าบริการสำหรับคนไทย ชั่วโมงที่ 2-3 คิดค่าบริการ 40 บาท ชั่วโมงที่ 4-5 คิดค่าบริการ60 บาท ชั่วโมงที่ 6-8 คิดค่าบริการ 80 บาท และชั่วโมงที่ 8 ขึ้นไป คิดค่าบริการ 100บาท โดยเศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-18.00 น. โดยจะต้องนำมาคืนก่อนเวลา 18.00 น. แต่หากคืนหลัง 18.00-20.00 น. จะถูกปรับ 200 บาท หลังเวลา 20.00-24.00 น. จะถูกปรับ 500 บาท กรณีจักรยาน สูญหายคิดค่าปรับ 5,000 บาท

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2558
09 March 2016