สมาคมอุตสาหกรรมฯ ระดับโลกเลือกศูนย์ประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติจัดประชุม UFI ปี’59

สมาคมอุตสาหกรรมฯ ระดับโลกเลือกศูนย์ประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติจัดประชุม UFI ปี’59

01 April 2015

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า จากการร่วมประชุม UFI Open Seminar in Asia2015 จัดขึ้นที่ Hong Kong Convention and Exhibition Center เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคมที่ผ่านมาสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก หรือ UFI (Global Association of the Exhibition Industry, UFI) ได้ประกาศให้ไทยเป็นผู้จัดงานประชุมในปี 2559 โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่หลังได้รับคัดเลือก

ทั้งนี้การประชุม UFI เป็นการประชุม ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมนิทรรศการระดับโลก ทั้งนี้เพื่อเปิดเวทีให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์หารือในประเด็นที่สำคัญ โดยการเลือกใช้สถานที่จัดงานประชุมจะหมุนเวียนภายในประเทศในภูมิภาคเอเชีย

อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประชุมในปี 2559 ถือเป็นโอกาสดีในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศ รวมทั้งแสดงศักยภาพและความพร้อมของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ในการรองรับงานประชุมสัมมนา และการแสดงนิทรรศการในระดับนานาชาติช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย เนื่องจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มไมซ์อีกทางหนึ่งด้วย

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนเมษายน 2558
10 March 2016