สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติทุ่ม 400 ล้าน ผุดอุทยานดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติทุ่ม 400 ล้าน ผุดอุทยานดาราศาสตร์

01 March 2015

รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า อุทยานดาราศาสตร์หรือ Astro Park จะทำการก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้างเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ใช้งบประมาณ 400.6 ล้านบาท จะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่ง-ชาติดอยอินทนนท์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาในภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง และหอดูดาวทางไกลอัตโนมัติของสถาบันซึ่งตั้งอยู่ที่ Cerro Tololo International Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี และในอนาคตที่มณฑลลี่เจียงสาธารณรัฐประชาชนจีน

อุทยานดาราศาสตร์

สำหรับอุทยานดาราศาสตร์จะประกอบด้วยอาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์, ห้องปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์, ห้องปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์, อาคารฉายดาว, นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เมตร, นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์, อาคารหอดูดาวที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้องสำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า, อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรมสัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์, ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน มีกำหนดเปิดใช้งานประมาณปี 2559

Article Source:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนมีนาคม 2558
31 March 2016