เทอเรสโฮมแอทจอมพล

Terrace Home @ Jompon
เทอเรสโฮมแอทจอมพล

5,900,000
Loan Calculator
043-337955
 • Address
  ถนนจอมพล Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
 • Status
  Sold out
 • Property Type
  ทาวน์โฮม
 • Segment
  Not Specified
 • Project Start Date
  January 2556
 • Project Progress
  100% Ready to Move In
 • Developed By
  บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด
7.0 Point
Expert Review

Highlight

* การเดินทางคมนาคมไปมาสะดวกสบาย ใกล้ตัวเมือง เข้าออกได้หลายทาง

* โครงการอยู่ติดกับสวนสาธารณบึงกสิกรทุ่งสร้าง  

* โครงการตั้งอยู่ใกล้ตลาดบ้านดอน และธนาคารกสิรไทย

* บรรยากาศภายในโครงการดี

Promotion

* ฟรีแอร์ 4 เครื่อง
* พร้อมจัดสวนหน้าบ้าน

Project Concept

Basic Information

 • Number of Unit Type: 1
 • Number of Unit: 13
 • Number of Floor: 3
 • Starting Price: 5.90 MBaht

Insurance Condition

* รับประกันโครงสร้าง 5 ปี  * รับประกันตัวบ้าน 1 ปี

Transportation

บนถนนกสิกรทุ่งสร้าง เลี้ยวไปทางถนนจอมพลตรงไปตามเส้นทางประมาณ 700 เมตร โครงการอยู่ซ้ายมือ หรือ บนถนนจอมพลมาจากทางแยกบริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างตรงไปตามเส้นทางประมาณ 140 เมตร โครงการอยู่ขวามือ

Nearby Places

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง, อนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น, ครัวในบ้าน ขอนแก่น, หรรรษา ชาบู&สเต็ก, ร้าน จัสมี, Ban Khun Pom Restaurant และCoffee Carp

Project Progress

100%
Ready to Move In
100%
Structural Work
100%
Architectural Work
100%
System Work

Videos and Project Photos

Project Photos

 • ถนนหน้าโครงการ
 • บรรยากาศโครงการ
 • แบบทาวน์โฮม
 • บริเวณหน้าบ้าน
 • บรรยากาศภายในบ้าน
 • ระเบียง
Project Map

Unittype and Reselling Unit in this Project

 • Unit Type
 • Bank NPA
 • Resale
 • Rental
 
Bedroom
Bathroom
Parking Space
There is no Bank NPA Unit for this Project yet
There is no Property Listing for this Project yet
There is no Property Listing for this Project yet

Project Review

Review Score

7.0
Point
Location
7
Project Location
7
Facility
7
Material
7
Utilization
7
Investment
7
ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC : Urban Design and Development Center)
และที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

นักวิจัยด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาเมือง สนใจในด้าน Urban Informatics for Planning and Development ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบเมือง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

บรรณาธิการวารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ,วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านการพัฒนา
การวางแผนและผังเมืองกับระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาในหลายสถาบัน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพด้วยการวิจัยในโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันชั้นนำ อาทิ
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.kts2016.com) ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง
ทุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
และโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ทุนโดยการเคหะแห่งชาติ (http://urp.kku.ac.th/nha_plge/index.html)

Contact Info
Email: [email protected] 
Website: www.sarit.cuid.in.th

 

54 Reviews
3 Helpful votes

Location

7 Point

ที่ตั้งโครงการล้อมรอบไปด้วยสถานที่ราชการ เช่น ศูนย์รายการ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ค่ายทหารศรีพัชรินทร์ ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะกับคนที่ทำงานในเมืองทั้งนี้ยังมีตลาด สำนักงานอยู่บริเวณใกล้เคียง การเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่นๆของเมืองยังสามารถเลือกได้หลายหลายทางที่เหมาะกับจุดหมายปลายทาง บรรยากาศในตอนกลางคืนเงียบสงบเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้มักมีการสัญจรเยอะแต่ช่วงกลางวันเท่านั้น  

Project Location

7 Point

ตัวโครงตัดผ่านโดยถนนจอมผล ถือเป็นถนนสายรองที่ต่อมาจากถนนสายหลัก (มิตรภาพ) ทั้งนี้ยังเชื่อมโยงกับเส้นอื่นๆของเมืองได้อย่างหลากหลาย เช่น ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ประชาสโมสร ซึ่งเป็นเส้นทางสายรองสำหรับเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่นๆของเมือง แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้เหมาะกับผู้ที่มีรถส่วนบุคคลเนื่องด้วยบริเวณดังกล่าวไม่มีรถประจำทางผ่านและจุดขึ้นที่อยู่ใกล้ที่สุดห่างไปประมาณ 700 เมตร

Facility

7 Point

ตัวโครงการถือได้ว่าตั้งอยู่ในทำเลที่ดี อยู่ใกล้กับศูนย์ราชการ สถานีข่นส่งแห่งที่ 1 บึงทุ่งสร้างสวนสาธารณะ ขนาดใหญ่ มีตลาดจอมผลที่ใกล้เคียง มีร้านค้าต่างๆมาเปิดบริการ เช่น ร้านค้าปลีก ค้าย่อย ร้านอาหาร ทั้งนี้การเข้าเมืองผ่านถนนมิตรภาพ สามารถใช้ทางลอดเพื่อเข้าถึงสินค้าบริการในเซ็นทรัล หรือพื้นที่อื่นๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ตั้งสกุล
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษา วารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI) และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการวารสารทางด้านสถาปัตยกรรมหลายเล่ม

มีผลงานที่เห็นเด่นชัดคือวิทยากรพิเศษการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และการวางแผนสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองและชุมชน และเป็นที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมโครงการวิจัยที่ดำเนินการภายใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสนใจพิเศษด้านการวิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะประเด็นด้านการออกแบบที่อยู่อาศัยแบบร่วมสมัยที่มีอัตลักษณ์ของพื้นที่  ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและสถาปัตยกรรมในย่านชุมชนเมืองเก่าในลุ่มน้ำโขง  และมีงานเขียนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองขอนแก่น อันเป็นผลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (https://www.komazawa-u.ac.jp/gakubu/bun/geography/iag/chiikigaku/chiikigaku026e.html) และแนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (http://www.huso.kku.ac.th/thai/hsJournal/journal/25-2.pdf) และงานวิจัยทางด้านพัฒนาการทางสถาปัตยกรรม ประเภทที่อยู่อาศัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการ ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ

13 Reviews
2 Helpful votes

Material

7 Point

พื้นปูกระเบื้องเซรามิค วงกบประตูหน้าต่างเป็นอลูมิเนียมสีขาว  ราวระเบียงชั้นบนทำจากเหล็กแต่ใช้เส้นสายที่ให้ความรู้สึกเหมือนไม้ซึ่งเข้ากับรูปแบบบ้าน   บันไดปูกระเบื้องเซรามิค ราวบันไดเป็นเหล็กทาสีราวจับเป็นไม้เพื่อให้สัมผัสที่อบอุ่น   ด้านหน้าส่วนระเบียงชั้นบน ออกแบบให้มีส่วนระแนงและหลังคากันแดดกันฝนได้ ทำให้ผนังร่นเข้ามาภายใน เกิดสภาวะสบายในการใช้งาน

Utilization

7 Point

อาคารเลือกใช้วัสดุที่ให้ความรู้สึกน่าอยู่และอบอุ่น ใช้รูปแบบที่ผสมผสานความเป็นไทย ให้ความรู้สึกร่วมสมัย มีการเล่นระดับจากทางเข้าด้านหน้าทำให้บรรยากาศผ่อนคลายเหมือนบ้านสไตล์รีสอร์ท  

 

ตัวอาคารเป็นแบบสามชั้น สี่ห้องนอน ห้าห้องน้ำ พร้อมที่จอดรถสองคัน ห้องรับแขกและห้องครัว บริเวณชั้นล่าง รวมพื้นที่ใช้สอย 270 ตร.ม. ถือได้ว่าเป็นแบบบ้านที่มีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วนและคุ้มค่า เนื่องจากมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง ตอบสนองต่อการใช้งานที่หลากหลายได้ดี

ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน
ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน

จบการศึกษา เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MSc in Financial Economics, University of Exeter, UK

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) (MRE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการกำหนดราคาประเมิน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน), กรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บจก. วิน เรียล เอสเตท อินเทลลิเจนซ์รีเสิร์ช เซอร์วิส แอนด์ แมนเนจเมนต์

446 Reviews
12 Helpful votes

Investment

7 Point

โครงการทาวน์โฮม 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์น บนที่ดินขนาด 34 ตร.วา พร้อมพื้นที่ใช้สอย 270 ตร.ม. ทำเลบนถนนจอมพล ใกล้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น, สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง, อนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น การเดินทางคมนาคมไปมาสะดวกสบาย ใกล้ตัวเมือง เข้าออกได้หลายทาง

 

โดยผู้ประกอบการท้องถิ่น ปัจจุบันราคาขายเฉลี่ย ตร.วา ละ 175,000 บาท เมื่อพิจารณาแนวโน้มการพัฒนาที่ดินในทำเลดังกล่าว ประกอบกับรูปแบบและวัสดุที่ใช้ภายในโครงการ กล่าวได้ว่าเป็นราคาที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนระยะกลาง หากซื้อเพื่อรอ Capital Gain หรือลงทุนในระยะยาว หากเป็นการซื้อเพื่อใช้ประโยชน์เอง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือโฮมออฟฟิศ

Living Convenience

Living Score

What is Living Score
6.7
Point

Overall Pictures

 • Fairly Drivable
  Fairly Drivable
  5.7
 • Not Walkable
  Not Walkable
  1.0
 • Bad for transit
  Bad for transit
  0.0
 • Public Service
  10.0
 • Shopping
  10.0
 • Work
  9.1
 • Sport and Leisure
  10.0
 • School
  8.2
 • Public Service
  2.0
 • Shopping
  2.0
 • Work
  0.1
 • Sport and Leisure
  8.0
 • School
  0.1
 • Bus
  0.0
 • Train
  0.0
 • Boat
  0.0

What is Living Score

Living Score คือ คะแนนอธิบายความสะดวกในการใช้ชีวิตในพื้นที่ โดยคำนวณจากการเดินทางไปสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันโดยการขับรถ การเดิน และการเข้าถึงสถานีขนส่งมวลชน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน พื้นที่ที่มีคะแนนที่สูง หมายถึง พื้นที่ที่สามารถเดินทางไปสถานที่สำคัญในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย

Driving Score คือ คะแนนการเดินทางโดยการขับรถภายในระยะ 3 กิโลเมตรสู่สถานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ร้านค้าร้านอาหาร สถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน โรงเรียน และบริการสาธารณะ

 • 8.0 - 10.0
  Very Drivable
  Very Drivable
 • 6.0 - 7.9
  Drivable
  Drivable
 • 4.0 - 5.9
  Fairly Drivable
  Fairly Drivable
 • 2.0 - 3.9
  Drivable with Difficulty
  Drivable with Difficulty
 • 0 - 1.9
  Not Drivable
  Not Drivable

Walking score คือ คะแนนการเดินทางโดยการเดินภายในระยะ 500 เมตรสู่สถานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ร้านค้าร้านอาหาร สถานที่ทำงาน สถานที่พักผ่อน โรงเรียน และบริการสาธารณะ

 • 8.0 - 10.0
  Very Walkable
  Very Walkable
 • 6.0 - 7.9
  Walkable
  Walkable
 • 4.0 - 5.9
  Fairly Walkable
  Fairly Walkable
 • 2.0 - 3.9
  Walkable with Difficulty
  Walkable with Difficulty
 • 0 - 1.9
  Not Walkable
  Not Walkable

Transit Score คือ คะแนนการเดินทางโดยการเดินภายในระยะ 500 เมตรสู่สถานีขนส่งมวลชน อาทิ ป้ายรถเมล์ ท่าเรือ สถานีรถไฟฟ้า

 • 8.0 - 10.0
  Best for transit
  Best for transit
 • 6.0 - 7.9
  Good for transit
  Good for transit
 • 4.0 - 5.9
  Average
  Average
 • 2.0 - 3.9
  Transit with Difficulty
  Transit with Difficulty
 • 0 - 1.9
  Bad for transit
  Bad for transit

Neighborhood Info คือ ข้อมูลชุมชนที่สำคัญต่อการเลือกที่อยู่อาศัย อาทิ ความหนาแน่นประชากร ความเสี่ยงต่ออุทกภัย ข้อกำหนดทางผังเมือง และนักการเมืองประจำพื้นที่

Nearby Places

 • อนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
 • สถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
 • สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
 • ครัวในบ้าน ขอนแก่น
 • หรรรษา ชาบู&สเต็ก
 • ร้าน จัสมี
 • Ban Khun Pom Restaurant
 • Coffee Carp

Cost and Investment Info

 • Facility Cost
  900 Baht/Sq.Wah/Year

Contact Bank

Contact Us

Project Recommendation

Project Related Articles