ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ
ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC : Urban Design and Development Center)
และที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา

นักวิจัยด้านการวางแผนเพื่อการพัฒนาเมือง สนใจในด้าน Urban Informatics for Planning and Development ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และผู้เชี่ยวชาญในโครงการพัฒนาเมืองด้านต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและออกแบบเมือง สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
และอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

บรรณาธิการวารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (Built Environment Inquiry - BEI)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ,วิทยากรรับเชิญบรรยายด้านการพัฒนา
การวางแผนและผังเมืองกับระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการพัฒนาในหลายสถาบัน

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพด้วยการวิจัยในโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันชั้นนำ อาทิ
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์
โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (www.kts2016.com) ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเมือง
ทุนโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
และโครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย
และแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
ในตำแหน่งหัวหน้าโครงการ ทุนโดยการเคหะแห่งชาติ (http://urp.kku.ac.th/nha_plge/index.html)

Contact Info
Email: [email protected] 
Website: www.sarit.cuid.in.th

 

Expert Review

House
42 Reviews
Condo
42 Reviews
54 Reviews
3 Helpful votes
Expert Review

All Reviews from ดร.สฤษดิ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

Project Name Location Transportation Facility Material Utilization Investment

เดอะ ฟอร์เรส

1444 ถ.มหาวิทยาลัย 1 Suranari · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
Reviewed Date: 07 พ.ย. 2017
7 7 8 - - -

โฟลว์ @ห้วยยาง

156 หมู่ที่1 ถ.ราชสีมา-โชคชัย Khok Kruat · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน, อาคารพาณิชย์
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

โฮมแลนด์ 3 พาราไดซ์ การ์เด้น

631 หมู่ 9 Ban Mai · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 พ.ย. 2017
8 7 6 - - -

เดอะ การ์เด้นวิลล่า มทส.

ถ.หมายเลข 304 Chai Mongkhon · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

โฮม การ์เด้นวิลล์

353 ม.1 Muen Wai · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 เม.ย. 2017
7 8 9 - - -

โฮมบูทีค

999 ซ.บึงทับช้าง Cho Ho · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

เดอะ เฮาส์ โซลูชั่น

ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย Nong Chabok · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 17 ต.ค. 2017
6 6 6 - - -

โฮมอเวนิว บ้านเกาะ

ถ.สุรนารายณ์ Ban Ko · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
อาคารพาณิชย์
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

บ้านอยู่สบาย อัลติมา

ม.15 Cho Ho · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

เดอะ ซิกส์เนเจอร์

เดอะ ซิกส์เนเจอร์ 969/15 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ - หนองคาย Cho Ho · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 เม.ย. 2017
9 10 9 - - -

โฮมการ์เด้นวิลล์ ซอยอภิบาล (ตาลคู่)

244 ม.9 Suranari · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
8 6 8 - - -

เอ็นทรีโอ โคราช

333 หมู่ 11 Ban Mai · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 19 ก.ย. 2017
6 6 7 - - -

เดอะ ฮาบิแทต โคราช สเตชั่น

ถนน สืบศิริ Nai Mueang · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
ทาวน์โฮม, อาคารพาณิชย์
Reviewed Date: 07 พ.ย. 2017
8 10 9 - - -

ธารามันตรา เพรสทีจ

1399 หมู่ 13 Cho Ho · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 เม.ย. 2017
6 6 6 - - -

โฮมการ์เด้นวิลล์ จอหอ-บายพาส

148 ม. 6 ถ.รัตนพิธาน Cho Ho · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

โฮมการ์เด้นวิลล์ สามยอด 2

1040 ม.2 Suranari · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

โฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์

ถ.สุรนารายณ์ Ban Ko · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

โฮมการ์เด้นวิลล์ สุรนารายณ์ 2

ถ.สุรนารายณ์ Ban Ko · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

บ้านอยู่สบาย ซิมโบลิค

ม.15 Cho Ho · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

บ้านอยู่สบาย 11 ดิ เออร์บาโน

หมู่8 Nong Bua Sala · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 ก.ย. 2017
6 6 6 - - -

ทาวน์โฮม คานารี่วิลล์ โนนทัน

ทาวน์โฮม คานารี่วิลล์ โนนทัน Phra Lap · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
ทาวน์โฮม
Reviewed Date: 15 มี.ค. 2018
5 4 4 - - -

เทอเรสโฮมแอทจอมพล

ถนนจอมพล Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
ทาวน์โฮม
Reviewed Date: 15 มี.ค. 2018
7 7 7 - - -

กลันตา พลัส อีโค่ วิลเลจ

ถนนรอบบึง Mueang Kao · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
บ้าน
Reviewed Date: 15 มี.ค. 2018
5 4 4 - - -

พิมานชล บูเลอวาร์ด

พิมานชล บูเลอวาร์ด Phra Lap · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
บ้าน
Reviewed Date: 19 เม.ย. 2018
5 4 5 - - -

ดิคลาสเซ่ คอนโดมิเนียม

ถนน ศิลปสนิท Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
คอนโด
Reviewed Date: 19 เม.ย. 2018
7 7 5 - - -

ริเวนเดลล์ เลกาซี่

ถนน กัลปพฤกษ์ หรือกังสดาล (เดิม) Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
คอนโด
Reviewed Date: 19 เม.ย. 2018
8 8 8 - - -

ริเวนเดลล์ แอปโซลูท

ฝั่งกังสดาล ติดนาบ่ารีสอร์ท Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
คอนโด
Reviewed Date: 20 เม.ย. 2018
8 8 8 - - -

ฉัตรเพชร ซีไนน์ คอนโด

222 ซ.สุดสง่า ถ.กัลปพฤกษ์ Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
คอนโด
Reviewed Date: 20 เม.ย. 2018
8 8 8 - - -

บ้านรุ่งเรืองเลควิว (ทุ่งสร้าง)

88/8 ถนนรอบบึงทุ่งสร้าง Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
บ้าน, ทาวน์โฮม
Reviewed Date: 20 เม.ย. 2018
5 6 5 - - -

กัลปพฤกษ์ เลควิว

300/12 ซอยมะลิวัลย์ 9 ถนนมะลิวัลย์ Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
คอนโด
Reviewed Date: 15 มี.ค. 2018
6 6 7 - - -

ดิไอคอน 3 ประโดก

ซ.คลองบริบูรณ์ Muen Wai · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 เม.ย. 2017
6 6 8 - - -

ดิไอคอน 7 สามยอด

ถ.สุรนารายณ์ Suranari · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 04 ม.ค. 2019
0 0 0 - - -

บ้านราชธานี

บ้านราชธานี 257/1 หมู่ 1 ซอย 29 Muen Wai · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 เม.ย. 2017
9 9 10 - - -

ดิไอคอน 5 สุรนารายณ์

ถ.สุรนารายณ์ Cho Ho · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 เม.ย. 2017
5 6 3 - - -

ศุภาลัย พาร์ควิลล์ ศรีจันทร์

ถนนศรีจันทร์ Nai Mueang · Mueang Khon Kaen · Khon Kaen
บ้าน, ทาวน์โฮม
Reviewed Date: 15 มี.ค. 2018
10 10 8 - - -

ศุภาลัย วิลล์ (หัวทะเล)

หมู่ 4 Hua Thale · Mueang Nakhon Ratchasima · Nakhon Ratchasima
บ้าน
Reviewed Date: 07 พ.ย. 2017
0 0 0 - - -