กกพ.ชี้ค่าไฟขึ้น! เหตุเพราะราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น

กกพ.ชี้ค่าไฟขึ้น! เหตุเพราะราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น

20 พฤษภาคม 2017

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้ประกาศให้มีการปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที สูงขึ้นในงวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 ซึ่งถือเป็นการขึ้นค่าไฟในรอบ 2 ปี 7 เดือน จนกลายเป็นกระแสร้อนฉ่าในสังคม เนื่องจากประชาชนได้ตั้งข้อสงสัยเป็นจำนวนมากว่า ราคาก๊าซธรรมชาติในตอนนี้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ทำไมค่าเอฟทีจึงปรับตัวขึ้น

ขอบคุณภาพจาก มติชนออนไลน์

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “ตามที่ กกพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ปรับค่าเอฟทีในใบเสร็จค่าไฟฟ้าที่จะเรียกเก็บจากประชาชน งวดเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม เพิ่มขึ้นอีก 12.52 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้น 3.5079 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เนื่องมาจากต้นทุนด้านเชื้อเพลิง

แม้ว่าราคาก๊าซปากหลุมในช่วงต้นปี (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์) เป็นช่วงขาลง แต่ราคาก๊าซที่แท้จริงจะต้องอ้างอิงจากราคาน้ำมันย้อนหลังประมาณ 8 - 12 เดือนก่อนหน้านี้ ดังนั้นราคาก๊าซจึงมีการปรับขึ้นในช่วงเดือนเมษายน - สิงหาคม 2560

นอกจากนั้น ปัจจัยที่สำคัญในการปรับค่าเอฟทีคือ ราคาก๊าซทั้งหมดที่ กกพ. นำไปคิดค่าไฟฟ้า หรือเรียกว่าราคาพูล (Pool) ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซจากอ่าวไทย และก๊าซจากเมียนม่า รวมถึงนำเข้า LNG และก๊าซจากแหล่งอื่นๆ ในประเทศ เช่น น้ำพอง หรือลานกระบือ

ทั้งนี้ราคาพูล (Pool) ที่ใช้มาคำนวณนั้นเป็นช่วงขาขึ้น ประมาณ 210 บาท/ล้านบีทียู ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม โดยเมื่อรวมกับค่าผ่านท่อ และค่าดำเนินการจัดหาด้วย ทำให้ราคาต้นทุนของก๊าซที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 244.58 บาท/ล้านบีทียู เป็นเหตุให้ค่าเอฟทีต้องปรับสูงขึ้นตาม” นายวีระพล กล่าว

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 19 เมษายน - 3 พฤษภาคม ซึ่ง กกพ. จะรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ มาประกอบการพิจารณาการขึ้นค่าเอฟที โดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ที่มา: มติชนออนไลน์   และ ผู้จัดการ Online

 

บทความแนะนำ

 

23 พฤษภาคม 2017