กรุงศรี ฟินโนเวตร่วมทุนบ.บาเนีย ดึงBig Dataพัฒนาสินเชื่อบ้าน

กรุงศรี ฟินโนเวตร่วมทุนบ.บาเนีย ดึงBig Dataพัฒนาสินเชื่อบ้าน

16 พฤษภาคม 2018

16 พฤษภาคม 2018