ก่อสร้างสะพานจันทร์สมฯ คืบ คาดพร้อมใช้ ม.ค.58

ก่อสร้างสะพานจันทร์สมฯ คืบ คาดพร้อมใช้ ม.ค.58

01 กรกฎาคม 2015

การก่อสร้างสะพานจันทร์สมอนุสรณ์หรือที่เรียกว่า “ขัวแขก” ที่ใช้เป็นสะพานสัญจรระหว่างถนนเจริญราษฎร์ฝั่งวัดเกตการามมายังตลาดวโรรส (กาดหลวง) หลังจากทำการรื้อถอนสะพานเก่าไปเมื่อ พ.ศ.2555 เนื่องจากสะพานได้รับความเสียหายจากพายุดีเปรสชัน “ไห่ถาง” โดยกระแสน้ำป่าไหลผ่านอย่างรุนแรงทำให้เสาตอม่อสะพานทรุดเอียงเป็นอันตราย

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 8 ล้านบาทเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ขึ้นมาทดแทน มีกำหนดการก่อสร้างสะพานครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 แต่บริษัทผู้รับเหมาขณะนั้นติดขัดปัญหาบางประการจึงไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ทำให้มีการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหม่

นอกจากนี้ด้านกายภาพของแม่น้ำปิงโดยเฉพาะบริเวณก่อสร้างสะพานในขณะนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงทำให้ต้องใช้เวลาแก้ไขแบบงานก่อสร้างอีกกว่า 4 เดือน จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีบริษัท แก้วนวรัฐ (1999) จำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และมีแผนดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2558 ขณะนี้ก่อสร้างแล้วกว่าร้อยละ 60 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานได้ภายในเดือนมกราคม 2559

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกรกฏาคม 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016