ขยายถนนราชพฤกษ์ สร้างเสร็จกลางปี 60

ขยายถนนราชพฤกษ์ สร้างเสร็จกลางปี 60

07 มีนาคม 2017

ทช. เร่งขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) จากซอยจรัญสนิทวงศ์ 13-คลองมหาสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 7.5 กม.ใช้งบกว่า 463 ล้านบาท 

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันถนนราชพฤกษ์มีปริมาณจราจรประมาณ 8 หมื่นคันต่อวัน ส่งผลให้ถนนราชพฤกษ์เกิดปัญหาจราจรติดขัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วน ทช.จึงมีโครงการขยายผิวจราจรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนราชพฤกษ์ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
โดยก่อสร้างทางคู่ขนานเพิ่มเติมฝั่งละ 2 ช่องจราจร รวมจากเดิมเป็น 10 ช่องจราจร พร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างช่วงคลองมหาสวัสดิ์-ถนนรัตนาธิเบศร์ (ระยะที่ 2 (ตอนที่ 1) ระยะทางประมาณ 8.8กิโลเมตร แล้วเสร็จ และเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) ช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 -คลองมหาสวัสดิ์ ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตรใช้งบประมาณรวม 463 ล้านบาท ขณะนี้งานก่อสร้างมีความก้าวหน้ากว่า 82% เร็วกว่าแผนงาน 6% โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560

ในปีงบประมาณ 2560 ยังมีแผนจะขยายถนนราชพฤกษ์ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) ระยะทางประมาณ 8.3กิโลเมตร ช่วงถนนรัตนาธิเบศร์ – ทางหลวงหมายเลข 345 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของถนนราชพฤกษ์ที่จะต้องขยายเพิ่มช่องจราจร โดยมีราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ 1,098 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการประกวดราคา คาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2560 และมีกำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 (ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน)

 

ที่มา : thansettakij

05 เมษายน 2017