คมนาคมสั่งนำร่องระบบขนส่งเพื่อผู้พิการ 5 จุด

คมนาคมสั่งนำร่องระบบขนส่งเพื่อผู้พิการ 5 จุด

22 กันยายน 2017

คมนาคมเดินหน้านำร่องโครงการระบบขนส่งต้นแบบ Universal Design พร้อมเปิดโอกาสให้คนพิการร่วมพัฒนาปรับปรุง

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมนำร่องโครงการระบบขนส่งต้นแบบเพื่อคนทั้งมวลหรือ Universal Design จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ท่าเรือพระนั่งเกล้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้า สถานีรถไฟความเร็วสูง จ.นครปฐม ท่าอากาศยานดอนเมือง และบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ควบคู่ไปกับการจัดทำคู่มือการให้ความช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ คู่มือแปลภาษา ป้ายสัญลักษณ์ และที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

นอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายคนพิการอย่างสม่ำเสมอเพื่อสนับสนุนและลดปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สร้างความเข้าใจด้วยการเปิดโอกาสให้ คนพิการ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Universal Design เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงหรือตรวจสอบการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในบริการภาคการขนส่งเพื่อสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนเข้าถึงระบบบริการภาคการขนส่ง

ที่มาและภาพประกอบ : posttoday

22 กันยายน 2017