ควันหลงปีใหม่ เงินสะพัด 3 หมื่นล.

ควันหลงปีใหม่ เงินสะพัด 3 หมื่นล.

13 มกราคม 2017

ควันหลงปีใหม่ เงินสะพัดทั่วไทยหลังมาตรการลดหย่อนภาษี-ช้อปช่วยชาติ ดันยอดรายได้การท่องเที่ยวไทยช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่ผ่านมา แตะ 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.69% ส่งผลสร้างรายได้ตลอดปี 59 รวมกว่า 2.51 ล้านล้านบาท สูงเกินเป้า 4% พบนักท่องเที่ยวอิสราเอลกระเป๋าหนักสุดจ่ายเฉียด 9 หมื่นบาทต่อทริป ส่วนสวีเดนพักนานสุด 19.41 วัน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559-3 มกราคม 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 30,161.91 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8.69 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 19,605.53 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 5.41 และรายได้จากไทยเที่ยวไทย 10,556.38 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 15.36

ส่งผลให้ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวสะสมทั้งสิ้น 32.58 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ 2.51 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.64 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 2 และไทยเที่ยวไทย 8.69 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 8 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.56 วัน ใช้จ่ายมากขึ้นเป็น 5,268.42 ต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พักนานที่สุดคือสวีเดน 19.41 วัน ในขณะที่นักท่องเที่ยวอิสราเอลใช้จ่ายสูงสุด 84,827 บาทต่อทริป

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของตลาดท่องเที่ยวเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นการใช้จ่าย ทั้งมาตรการลดหย่อนภาษี (1-31 ธันวาคม 2559) และมาตรการช้อปช่วยชาติ (14-31 ธันวาคม 2559) ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการจองห้องพักโรงแรม บริการนำเที่ยว รวมถึงรับประทานอาหารนอกบ้านในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยือนจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิงศาสนา เช่น การสวดมนต์ข้ามปี การปฏิบัติธรรม และการทำบุญปีใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ส่วนการเติบโตของตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ปัจจัยบวกด้านการบิน คือ เที่ยวบินเช่าเหมาลำและเที่ยวบินพิเศษช่วงปีใหม่ จำนวน 65 เที่ยวบิน หรือประมาณ 16,389 ที่นั่ง พบว่ามีการเดินทางมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวรัสเซียมีการขยายตัวสูงสุดถึงร้อยละ 24 โดยประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม 3 อันดับแรกของตลาดรัสเซีย ได้แก่ ตุรกี เวียดนาม และไทย

นางกอบกาญจน์กล่าวด้วยว่า ในระหว่างวันที่ 16-20 ม.ค. 60 จะมีการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 36 (ASEAN Tourism Forum ATF 2017) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ “Shaping our Tourism Journey Together” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 4 และได้จัดคูหาประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Thai Local Experience”

การประชุมครั้งนี้ยังจะมีการผลักดัน 2 ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว (Digital Tourism) และการท่องเที่ยวทางน้ำ (Maritime Tourism) ในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งเป็นการเดินทางไปรับมอบการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม ATF ในปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในอาเซียน (ASEAN Connect)

ที่มา : chiangmainews

13 มกราคม 2017