ความงามในความมืดที่ปัตตานี

ความงามในความมืดที่ปัตตานี

18 มีนาคม 2016

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้การมองเห็นคุณค่าจากธรรมชาติ, สิ่งแวดล้อม, วิถีชีวิตและความบริสุทธิ์ใจของผู้คน ที่ประกอบขึ้นเป็นวัฒนธรรมอัดงดงามในจังหวัดปัตตานี ถูกบดบัง โดยไม่มีเครื่องบ่งบอกถึงวันสิ้นสุด เพื่อคืนความสันติสุขและคุณค่าความดีงามที่มีมาในอดีต จึงทำให้ ผศ.เจะอับดุลเลาะ  เจ๊ะสอเหาะ ศิลปินชาวปัตตานี  เกิดแรงบันดาลใจสร้างผลงานศิลปะในชื่อ “ความงามในความมืดที่ปัตตานี” โดยได้นำไปร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการศิลปะ วางร่องรอยชีวิต จิตศรัทธาไว้ที่ปาตานี ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ภาพ “ความงาม ในความมืด ที่ปัตตานี” เป็นผลงานที่ต้องการถ่ายทอดจิตสำนึก ผสานเข้ากับอารยธรรมปัตตานีพร้อมเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านจินตนาการสร้างสรรค์ที่ผสานเข้ากับอารมณ์, ความรู้สึกกลั่นกรองออกมา เพื่อสื่อให้ผู้คนเห็นถึงคุณค่าแห่งจิตวิญญาณและความดีความงามอันเปรียบเป็นทรัพย์ทางสุนทรียภาพ ที่ถูกปกคลุมด้วยความมืดมนในจังหวัดปัตตานี 

ด้วยเทคนิควาดภาพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการเลือกใช้สีอะคริลิค วาดบนกระดาษทำมือ  ช่วยให้ภาพวาดสื่อถึงความจริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี พร้อมสะท้อนความสำคัญในคุณค่าของความดีและความงาม โดยการดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาในโลกปัจจุบัน และนำพาให้มนุษย์ค้นพบสัจธรรมของชีวิตในที่สุด

 

เทคนิค : สีอะคริลิคบนกระดาษทำมือ

ขนาด : 280 x 350 cm.

สนใจผลงานติดต่อได้ที่ : http://www.jehabdulloh.com

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
18 มีนาคม 2016