คอนโดฯ ย่านสุขุมวิทตอนต้น ปรับขึ้นสูงสุด 11%

คอนโดฯ ย่านสุขุมวิทตอนต้น ปรับขึ้นสูงสุด 11%

29 มิถุนายน 2017

จากข้อมูลดัชนีราคาห้องชุดรวมทุกระดับราคา ในพื้นที่กรุงเทพฯ - เขตปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ) ประจำไตรมาส 1 ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พบว่า ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 จุด โดยเพิ่มขึ้นจาก 118.0 จุด หรือ 5.8% แต่เมื่อเทียบกับดัชนีราคาอาคารชุดในไตรมาส 4 ปี 2559 พบว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจาก 124.1 จุด หรือ 0.6% เท่านั้น

เมื่อแยกพิจารณาแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดปรับเพิ่มขึ้นมาก 5 ลำดับแรก ได้แก่ พื้นที่สุขุมวิทตอนต้น (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงคลองเตยเหนือ คลองตันเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงคลองเตย แขวงคลองตัน) มีการปรับขึ้นของราคาสูงที่สุดประมาณ 9-11% อันดับ 2 พื้นที่สุขุมวิทตอนกลาง (เขตวัฒนา เฉพาะแขวงพระโขนงเหนือ และเขตคลองเตย เฉพาะแขวงพระโขนง) ปรับขึ้น 7.2 – 9.2% อันดับ 3 พื้นที่พญาไท-ราชเทวี การปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 3.2 - 5.2% อันดับ 4 ปรับขึ้น 1.3 – 3.3%และอันดับ 5 พื้นที่ห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง และพื้นที่นนทบุรี ปรับราคาสูงขึ้นประมาณ 1 – 3%

 

ที่มา: thansettakij

29 มิถุนายน 2017