คืบหน้า! สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2

คืบหน้า! สนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2

08 กันยายน 2017

ในปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารเฉลี่ย 8ล้านคนต่อปี ในขณะที่มีผู้โดยสารที่ใช้บริการในปัจจุบันถึง 10 ล้านคนต่อปี ซึ่งเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของสนามบิน ทำให้เกิดปัญหาความแออัด จึงกลายเป็นเหตุผลหลักในการสร้างสนามบินแห่งใหม่ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว และเป็นการรองรับจำนวนผู้โดยสารตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น โดยคาดว่าสนามบินแห่งใหม่นี้จะมีความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้ได้ประมาณ 20 - 30 ล้านคนต่อปี