ดอกอินทนิล

ดอกอินทนิล

01 ตุลาคม 2015

จังหวัดเชียงใหม่เมืองที่มีความงดงามของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีหลากหลาย จนศิลปินหลายท่านหลงใหลเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อผลิตผลงานที่งดงามในเมืองนครพิงค์แห่งนี้ เช่นเดียวกับ “ทรงวุฒิ ขาววิเศษ” ศิลปินที่สร้างผลงานชื่อ “ดอกอินทนิล” เป็นผลงานภาพวาดที่ถ่ายทอดจากจิตสำนึก ด้วยแนวความคิดที่ต้องการสื่อความงดงามของสีสันจากธรรมชาติล้อมรอบ ถ้าเราเปิดตาเปิดใจของเราให้กว้างจะมองเห็นความงดงามของธรรมชาตินั้นๆ ดังเช่นดอกอินทนิลที่แม้จะเป็นเพียงดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ริมทางก็ยังมีความสวยงาม และด้วยเทคนิคในการวาดภาพ การเลือกใช้สีน้ำมันวาดลงบนผ้าใบ ทำให้ภาพมีความสวยงามทั้งมีสีสันสดใสดูแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาจากภายในจิตใจ

 

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 30x48 ซม.

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนตุลาคม 2558
01 มีนาคม 2016