"ดอยสะเก็ด" ทำเลชานเมือง บ้านเดี่ยวเริ่มต้น 6 แสน

"ดอยสะเก็ด" ทำเลชานเมือง บ้านเดี่ยวเริ่มต้น 6 แสน

07 ตุลาคม 2016

โซนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อีกหนึ่งทำเลที่น่าจับตามองสำหรับการพัฒนาของพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่โดดเด่นเพราะระเบียบของผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่มีข้อกำหนดให้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว คือที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ทำให้ไม่สามารถจัดสรรที่ดินได้ แต่อนาคตอันใกล้พื้นที่ดังกล่าวกำลังเตรียมจัดทำผังเมืองรวมชุมชนดอยสะเก็ด ที่เป็นผังเมืองรวมเฉพาะของตนเองเพื่อขยายขอบเขตพื้นที่เมืองและใช้กฎหมายต่างไปจากผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและท้องถิ่น นับเป็นแนวโน้มที่ดีต่อการพัฒนาด้านอื่นๆรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีเพิ่มมากขึ้น

ทำเลชานเมือง อากาศดี เดินทางสะดวก เตรียมจัดทำผังเมืองรวมชุมชนฯดันพัฒนาพื้นที่

เส้นทางการพัฒนาของถนนสายเชียใหม่-ดอยสะเก็ด หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 เริ่มตั้งแต่บริเวณแยกศาลเด็ก-ทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ระยะทางรวมประมาณ 17 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที เดินทางสะดวกด้วยถนนขนาด 4 ช่องจราจร ประกอบกับมีถนนวงแหวนทั้งรอบกลางและรอบนอกตัดผ่าน ทำให้การจราจรมีความสะดวกสบาย หากไม่มีรถส่วนตัวสามารถใช้บริการรถประจำทางได้ เป็นทำเลเหมาะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศแบบชานเมืองและไม่ต้องกังวลกับปัญหารถติด

ทีมงานได้สอบถามข้อมูลจากแหล่งข่าวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมือง โดยเฉพาะกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2555  พบว่าพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด  ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว)  และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง   สีขาว) โดยการพัฒนาที่ดินตามกฎหมายจัดสรรที่ดินจะดำเนินการได้ในที่ดินประเภทชุมชนเท่านั้น

ภาพรวมการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยมาตรการผังเมืองในแผนงานปี 2559  ประกอบด้วยการจัดทำและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  การปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ การจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน  (พื้นที่เปิดใหม่) จำนวน  3 ผัง ได้แก่ ผังเมืองรวมชุมชนเมืองแกนพัฒนา ผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง และผังเมืองรวมชุมชนเวียงฝาง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียม ปิดประกาศ 90 วัน  นอกจากนี้ ยังมีแผนงานการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาล (ผังเสนอแนะการพัฒนาพื้นที่เทศบาล) ได้แก่ ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด  ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา อำเภอดอยเต่า และผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย  ภารกิจงานผังเมืองที่สำคัญประการหนึ่งคือ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมด้วยวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของโครงการฯ 

สำหรับการจัดทำผังเมืองในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด  เป็นผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย  โดยเฉพาะเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยสะเก็ดได้ข้อมูลว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง จะได้บรรจุเป็นแผนงานดำเนินการต่อไป  ซึ่งคาดว่าเมื่อได้มีการดำเนินการจัดทำผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว  จะช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่จะมีเพิ่มมากขึ้น

บ้านเดี่ยวมีให้เลือกหลากหลาย ราคาโดนใจเริ่มต้น 6 แสน

จากการรวบรวมโครงการที่อยู่อาศัยของทำเลนี้ โดย www.baania.com ตั้งแต่สี่แยกศาลเด็กถึงทางเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ระยะทางรวมประมาณ 17 กิโลเมตร มีโครงการกว่า 58 แห่ง เปิดขาย 15 โครงการ หรือกว่า 2,000 ยูนิต สนนราคาเริ่มต้นเพียง 6 แสนกว่าบาท เริ่มจาก

บริเวณสี่แยกศาลเด็กแหล่งรวมคอนโดมิเนียมแบรนด์ดังที่ปักหมุดไม่ขาดสาย อาทิ โครงการ ศุภาลัยมอนเต้ 2 คอนโดมิเนียมสูง 32 ชั้น 734 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.97 ล้านบาท ติดกันกำลังก่อสร้างโครงการ ศุภาลัย มอนเต้ บิซ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นสไตล์ยุโรป จำนวน 80 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 3.9 ล้านบาท, โครงการ เดอะ สปริง คอนโด บนที่ดินกว่า 1 ไร่เศษ สไตล์โคโลเนียลสูง 7 ชั้น 79 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 2.XX ล้านบาทและ, โครงการน้องใหม่ในเครือเซ็นทรัลพัฒนา กับโครงการ ESCENT Condominium @ Central Festival Chiang Mai อาคารสูง 26 ชั้นจำนวน 400 ยูนิต เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2559 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส1ปี 2561 ราคาเริ่มต้น1.69 ล้านบาท

บริเวณตลาดสามแยกสันทรายเป็นย่านการค้าส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์เก่าการจราจรค่อนข้างติดขัด จากบริเวณดังกล่าวจนถึงแยกแม่กวงยังมีโครงการที่ยังเปิดขายกับ โครงการ บิสพอยท์ 9 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 36 ยูนิตราคาเริ่มต้น 3 ล้านบาท และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 7 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.95 ล้านบาทด้านหลังตลาดนัดก่อนถึงแยกแม่กวง และโครงการ Florence Avenue ก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 90 เป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 3 ชั้นครึ่งกว่า 30 ยูนิตราคาเริ่มต้น 4.8 ล้านบาทรวมถึงที่ดินเปล่าประกาศขายหลายจุด

เข้าสู่เทศบาลตำบลสันนาเม็งภายในซอยมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรอยู่หลายโครงการ อาทิ โครงการ บ้านการุณ 4 ราคาเริ่มต้น 1.79 ล้านบาท, โครงการ บ้านกาญจน์กนกวิลล์ 11 สันนาเม็ง บ้านเดี่ยว จำนวน 245 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.9 ล้านบาท, โครงการ 99 Avenue จำนวน 72 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 1.25 ล้านบาท, โครงการ บ้านแสนสบาย 3 จำนวน 43 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาท, โครงการ เดอะ แกรนด์ วิลเลจ จำนวน 85 ยูนิตราคาเริ่มต้น 4.5 ล้านบาท, โครงการ ทรีอเวนิว คุรุสภา อาคารพาณิชย์2 ชั้น ราคาเริ่มต้น 1.99 ล้านบาท, โครงการ อนันต์สิริ บ้านเดี่ยว 41 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 3.5 ล้านบาท

นอกนี้ยังมีโครงการ ธนาพรปาร์คโฮม 5 บนพื้นที่ 82 ไร่กว่า 200 ยูนิตราคาเริ่มต้น 3.07 ล้านบาท อีกทั้งมีบ้านพักสไตล์รีสอร์ทให้เช่ารายวันรายเดือนภายในโครงการ, โครงการ ล้านนาเลควิว เป็นบ้านเดี่ยวมีทั้งสไตล์โมเดิร์นและล้านนา จำนวน 132 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 675,000 บาทและ,  โครงการ พรสวรรค์  ดอยสะเก็ด ในราคาเริ่มต้น 1.5 ล้านบาท

ค่าเฉลี่ยราคาที่อยู่อาศัยโซนดอยสะเก็ด สูงสุด 3.4 หมื่นบาท/ตรม.

ทีมงานนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาขายที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ย้อนหลัง 5 ปี นำมาวิเคราะห์ผ่านระบบ “ประวัติราคาและแนวโน้มที่อยู่อาศัย” ในเว็บไซต์ www.baania.com พบว่าในทำเลเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตั้งแต่สี่แยกศาลเด็กถึงทางเข้าเขื่อนแม่กวง ย่านที่มีค่าเฉลี่ยราคา( Average Price) ที่อยู่อาศัย 5 อันดับสูงสุด คือ ย่านสันทรายน้อย 34,115 บาทต่อตารางเมตร ย่านสันพระเนตร 31,835 บาทต่อตารางเมตร, ย่านดอยสะเก็ด 19,816 บาทต่อตารางเมตร, ย่านสันนาเม็ง 19,473 บาทต่อตารางเมตรและ, ย่านสันป่าเปา 19,375 บาทต่อตารางเมตร ตามลำดับ เห็นได้ว่าทำเลใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่อย่างย่านสันพระเนตร และสันทรายน้อย มีค่าเฉลี่ยสูงเนื่องจากมีความเจริญและใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก แต่หากอนาคตโซนอำเภอดอยสะเก็ดมีการปรับผังเมืองชุมชุนใหม่อาจทำให้ราคาที่อยู่อาศัยสูงขึ้นได้เช่นกัน

ทำเล เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด มีความโดดเด่นในด้านการคมนาคมมีถนนวงแหวนตัดผ่าน เชื่อมการเข้าออกเมืองได้สะดวกเป็นพื้นที่ที่กำลังอยู่ในช่วงของการจัดทำผังเมืองชุมชนเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างสูงสุดทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมายังทำเลแห่งนี้และยิ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพและเป็นแรงดึงดูดให้เกิดการลงทุนตามมามากยิ่งขึ้น...

บทความแนะนำ

ข้อมูลจาก:
Baania.com
23 ตุลาคม 2016