ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) จังหวัดเชียงใหม่ 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) จังหวัดเชียงใหม่ 2559

01 พฤษภาคม 2017

Baania ขอนำเสนอข้อมูลภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ ในเชียงใหม่ ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 3,233 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 12,081 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 1,841 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 7,805 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 1,392 ยูนิต มูลค่า 4,276 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

บ้านจัดสรร
ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ มีบ้านจัดสรรอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 176 โครงการ ประมาณ 20,667 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3,397 ยูนิต โดยโครงการบ้านจัดสรรกระจายตัวอยู่ใน 4 อำเภอหลัก คือ สูงสุดอยู่ที่อำเภอสันกำแพง 4,318 ยูนิต อำเภอเมืองเชียงใหม่ 3,853 ยูนิต อำเภอสันทราย 3,628 ยูนิต และอำเภอหางดง 4,242 ยูนิต นอกจากนี้ยังมีอยู่ในอำเภอสารภี 2,006 ยูนิต อำเภอดอยสะเก็ด 1,558 ยูนิต และอำเภอแม่ริม 1,025 ยูนิต

เมื่อแบ่งตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่ามีบ้านเดี่ยวมากที่สุดถึง 68% ของยูนิตบ้านจัดสรรทั้งหมด ตามมาด้วย ทาวน์เฮาส์ 12% อาคารพาณิชย์ 6% บ้านแฝด 7% ที่เหลือเป็นที่ดินเปล่าจัดสรร

ทั้งนี้บ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับราคา 3 - 5 ล้านบาท ขณะที่บ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับราคา 2 - 3 ล้านบาท ซึ่งตลาดบ้านจัดสรรในเชียงใหม่ได้รับความนิยมมากกว่าคอนโดมิเนียม คิดเป็นสัดส่วน 56% ของโครงการที่เปิดใหม่ทั้งหมด โดยในปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ มีบ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 1,841 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 7,805 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม
จังหวัดเชียงใหม่ มีคอนโดมิเนียม อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 53 โครงการ ประมาณ 8,620 ยูนิต (เทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งมี 53 โครงการเช่นกัน แต่มียูนิตในผังโครงการรวมกันประมาณ 7,659 ยูนิต)

เมื่อแบ่งตามพื้นที่ พบว่ามีคอนโดมิเนียมอยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่มากถึง 49 โครงการ จำนวน 7,771 ยูนิต อำเภอสันทราย 550 ยูนิต อำเภอหางดง 199 ยูนิต และส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในอำเภอแม่ริม และสารภี

สำหรับประเภทของห้อง พบว่าเป็นห้องชุดแบบหนึ่งห้องนอนมากถึง 63% โดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 2 - 3 ล้านบาท แบบสองห้องนอน 16% ห้องชุดแบบสตูดิโอ 20% และที่เหลือเป็นแบบสามห้องนอนขึ้นไป

ภาพรวมโครงการอสังหาฯ เปิดใหม่ แบ่งตามรายไตรมาส
ในช่วงครึ่งปีแรก รัฐบาลได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนอง ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนยูนิตในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ไตรมาส 1
บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 831 ยูนิต มูลค่า 3,207 ล้านบาท                 
คอนโดมิเนียม เปิดตัวโครงการใหม่ 558 ยูนิต มูลค่า 2,266 ล้านบาท

เป็นช่วงมหกรรมระบายสต๊อกของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างออกแคมเปญใหญ่เพื่อระบายสินค้า
ผู้ประกอบการมีการเปิดตัวโครงการใหม่ของบ้านจัดสรรมากที่สุดของปี 2559

ไตรมาส 2
บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 7 ยูนิต มูลค่า 28 ล้านบาท             
คอนโดมิเนียม เปิดตัวโครงการใหม่ 834 ยูนิต มูลค่า 2,010 ล้านบาท   

ผู้ประกอบการเน้นออกแคมเปญส่งเสริมการขายสินค้าพร้อมอยู่ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และเพื่อทดแทนกำลังซื้อที่อาจลดลงเมื่อสิ้นสุดมาตรการอสังหาฯ โดยมีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมสูงสุดในไตรมาสนี้
ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยมีการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลง โดยหลายโครงการเลื่อนการเปิดตัวในไตรมาส 3

ไตรมาส 3
บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 678 ยูนิต มูลค่า 3,881 ล้านบาท                 
ไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่ของคอนโดมิเนียมในไตรมาสนี้

ไตรมาส 4
บ้านจัดสรร บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 325 ยูนิต มูลค่า 689 ล้านบาท 

จากเหตุการณ์ในช่วงเดือนตุลาคม ทำให้ผู้ประกอบการงดการจัดกิจกรรมและสื่อโฆษณาต่างๆ ส่งผลให้ตลาดมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยเลื่อนแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ เป็นต้นปี 2560

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

 

บทความแนะนำ

10 พฤษภาคม 2017