ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) นครราชสีมา 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) นครราชสีมา 2559

13 พฤษภาคม 2017

Baania.com ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 1,088 ยูนิต คิดเป็นมูลค่ารวม 4,113 ล้านบาท แบ่งเป็น บ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 869 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 2,597 ล้านบาท และ โครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 219 ยูนิต มูลค่า 1,516 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บ้านจัดสรร

ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปากช่อง มีบ้านจัดสรรอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 12,081 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 112 ยูนิต โดยตลาดบ้านจัดสรรในนครราชสีมาได้รับความนิยมมากกว่าคอนโดมิเนียม  คิดเป็นสัดส่วน 66% ของโครงการทั้งหมด ซึ่งบ้านจัดสรรที่อยู่ในอำเภอเมืองรวมประมาณ 10,330 ยูนิต และอยู่ที่อำเภอปากช่องอีก 1,751 ยูนิต ทั้งนี้ในปี 2559 จังหวัดนครราชสีมา มีบ้านจัดสรรเปิดตัวใหม่ทั้งหมด 869 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 2,597 ล้านบาท

คอนโดมิเนียม

พื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอปากช่อง มีคอนโดมิเนียมอยู่ระหว่างการขายทั้งหมด 40 โครงการ 5,552 ยูนิต เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 529 ยูนิต โดยเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ในอำเภอปากช่อง 26 โครงการ จำนวน 3,124 ยูนิต และที่เหลืออีก 14 โครงการอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 2,428 ยูนิต โดยในปี 2559 มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่ จำนวน 219 ยูนิต มูลค่า 1,516 ล้านบาท

ภาพรวมโครงการอสังหาฯ เปิดตัวใหม่ นครราชสีมา แบ่งตามรายไตรมาส

ในช่วงครึ่งปีแรก รัฐบาลได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยการลดค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์และค่าจดจำนอง ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้จำนวนยูนิตในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ไตรมาส 1    บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 245 ยูนิต มูลค่า 720 ล้านบาท คอนโดมิเนียม เปิดตัวโครงการใหม่ 59 ยูนิต มูลค่า 516 ล้านบาท

ช่วงมหกรรมระบายสต๊อกของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างออกแคมเปญเพื่อระบายสินค้า

ไตรมาส 2    บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 154 ยูนิต มูลค่า 20 ล้านบาท                  

เน้นแคมเปญส่งเสริมการขายสินค้าพร้อมอยู่ เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ และเพื่อทดแทนกำลังซื้อที่อาจลดลงเมื่อสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์
ภาพรวมการเปิดตัวลดลง โดยหลายโครงการเลื่อนการเปิดตัวในไตรมาส 3 และไม่มีการเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ในช่วง 3 เดือนนี้

ไตรมาส 3    บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 403 ยูนิต มูลค่า 1,668 ล้านบาท คอนโดมิเนียม เปิดตัวโครงการใหม่ 160 ยูนิต มูลค่า 1,000 ล้านบาท

มีการเปิดตัวโครงการใหม่ของบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมมากที่สุดของปี 2559

ไตรมาส 4    บ้านจัดสรร บ้านจัดสรร เปิดตัวโครงการใหม่ 67 ยูนิต มูลค่า 189 ล้านบาท 

จากเหตุการณ์ในช่วงเดือนตุลาคม ทำให้ผู้ประกอบการงดการจัดกิจกรรมและสื่อโฆษณาต่างๆ ส่งผลให้ตลาดมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยเลื่อนแผนการเปิดตัวโครงการใหม่เป็นต้นปี 2560

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง : 

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "นครราชสีมา - โซนจอหอ"

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย “ในเมืองโคราช 1-2”

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) นครราชสีมา 2559

 

22 พฤษภาคม 2017