ตั้งศูนย์ราชการอีก 5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพ

ตั้งศูนย์ราชการอีก 5 แห่งในพื้นที่กรุงเทพ

04 กรกฎาคม 2017

กทม.ขายการบริการประชาชน ทุ่มงบ หลายพันล้านก่อสร้างศูนย์ราชการเพิ่มเติมเร่งให้เสร็จในปี 62

นายจักกพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากแนวทางการเพิ่มพื้นที่บริการประชาชน ซึ่งกทม.ได้พยายามพัฒนาพื้นที่สำนักงานเขตต่างๆเข้าสู่ระบบศูนย์ราชการเขต เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกติดต่อราชการได้หลายที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง  โดยขณะนี้ได้วางแผนการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการบางนา ซึ่งจะเป็นการรวมสำนักงานเขต โรงพยาบาลเขตบางนาสถานีดับเพลิงบางนา และศูนย์กีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้ง ก่อสร้างในพื้นที่เดียวกันทั้งหมด โดยเบื้องต้นจะก่อสร้างอาคารสำนักงานเขต8ชั้น งบประมาณก่อสร้าง 790 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการในปี2562  2. โครงการศูนย์ราชการปทุมวันซึ่งกทม.ได้เช่าพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณซอยจุฬาฯ9 พื้นที่รวมกว่า 3ไร่ ก่อสร้าง เป็นอาคารสูง 20 ชั้นเพื่อทำเป็นศูนย์อนามัย สถานีดับเพลิงหน่วยงานของสำนักงานเขตปทุมวัน ใช้งบปี62 รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,200 ล้านบาท3.  ศูนย์ราชการสำนักงานเขตลาดกระบัง ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคารสูงเก้าชั้นรวมหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่เขตลาดกระบังใช้งบประมาณ 433.4 ล้านบาท  ก่อสร้างในปี 63 4.  ศูนย์ราชการเขตบางรัก ก่อสร้างเป็นตึกสูงขนาด 20 ชั้น วางงบประมาณ 883 ล้านบาท  ก่อสร้างในปี 2563 และ5.  ศูนย์ราชการดินแดง  จะดำเนินการได้โดยเร็วที่สุดภายในปี 2561นี้  สร้างเป็นอาคารสูง 18 ชั้น ซึ่งจะรวบรวมสำนักงานเขต ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์สาธารณสุขในพื้นที่  งบ ก่อสร้างอยู่ที่ 643 ล้านบาท

ที่มา: dailynews

04 กรกฎาคม 2017