ต่อเชื่อม “ราชพฤกษ์-วงแหวน” ถนน 6 เลนลาดยางพารา

ต่อเชื่อม “ราชพฤกษ์-วงแหวน” ถนน 6 เลนลาดยางพารา

12 เมษายน 2017

คอลัมน์ เวนคืนอัพเดต

เริ่มงานก่อสร้างเมื่อเดือน มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมา ล่าสุดงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) มีความก้าวหน้าไปด้วยดี

“พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน” อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า หลังจากกรมก่อสร้างถนนต่อเชื่อม ถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก-ตะวันตก) พร้อมสะพานกลับรถแล้วเสร็จ

ซึ่งเป็นโครงข่ายใหม่ช่วยเสริมการคมนาคมด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ์และถนนชัยพฤกษ์ไปถนนกาญจนาภิเษกได้อย่างสะดวก ร่นระยะทางและเวลาในการเดินทาง

และเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายให้สมบูรณ์มากขึ้น ปัจจุบันกรมได้ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ-ใต้) ระยะทางรวม 14.7กม.

ขณะนี้มีความก้าวหน้าโดยรวมประมาณ 20% อยู่ระหว่างดำเนินงานทรายถมคันทาง งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ งานตอกเสาเข็มโครงสร้างสะพาน และงานก่อสร้างฐานราก ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2559 มีกำหนดเสร็จวันที่ 17 พ.ย. 2561

โดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 4 สัญญา มี บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับเหมา ค่าก่อสร้าง 6,759 ล้านบาท แยกเป็นสัญญาที่ 1 (ตอน NS1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 5.2 กม.

พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับขุนมหาดไทย 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเกาะเกรียง 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง คืบหน้ากว่า 20.14% เร็วกว่าแผน 1.74%

สัญญาที่ 2 (ตอน NS2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.8 กม. พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้า 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง คืบหน้ากว่า 20.34% เร็วกว่าแผน 9.98%

สัญญาที่ 3 (ตอน NS3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 4.322 กม. พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับปทุมธานี 1 แห่ง

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางหลวง 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาโยธา 1 แห่ง คืบหน้ากว่า 14.88% เร็วกว่าแผน 4.69%

สัญญาที่ 4 (ตอน CD Road) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีตไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร ระยะทาง 2.4 กม. พร้อมก่อสร้างทางแยกต่างระดับบางโพธิ์ใต้ 1 แห่ง

งานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกถนนตัดกับ CD Road จำนวน 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางโพธิ์ใต้ 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองตัน 1 แห่ง

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองใหม่ 1 แห่ง งานก่อสร้างสะพานบกบน CD Road จำนวน 1 แห่ง คืบหน้ากว่า 20.86% ช้ากว่าแผน 3.55%

“ทั้ง 4 สัญญานี้เป็นโครงการขนาดใหญ่โครงการแรกที่กรมได้ออกแบบผิวทางลาดยางเป็นแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราในงานก่อสร้างตามนโยบายของรัฐบาล”

ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯด้านเหนือกับปริมณฑลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

ที่มา :  homenayoo

12 เมษายน 2017