ถนนที่เดินผ่าน อาคารที่มองเห็น ช่างเคี่ยนอินเตอร์

ถนนที่เดินผ่าน อาคารที่มองเห็น ช่างเคี่ยนอินเตอร์

16 มิถุนายน 2016

ใครจะคิดว่า ช่างเคี่ยน สามารถแปรเปลี่ยนจาก ป่าเสื่อมโทรมเชิงดอยสุเทพ เป็นไร่สตรอเบอร์รี่และสวนลิ้นจี่ แล้วมาเป็นชุมชนพักอาศัยหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงเวลาไม่ถึงห้าสิบปี การเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมืองของช่างเคี่ยน มาจากความเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่   โดยเฉพาะการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการยกระดับวิทยาลัยเทคนิคพายัพเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพายัพ รวมทั้งการส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยว ด้วยพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นกว้างใหญ่ คือตั้งแต่เชิงเขาทางทิศตะวันตก ไปจนถึงคูเมืองทางทิศตะวันออก ตั้งแต่ถนนห้วยแก้วทางทิศเหนือ ไปจนถึงถนนสวนดอกทางทิศใต้ ในผังแม่บทกำหนดให้ทางเข้าหลักอยู่ด้านถนนห้วยแก้ว ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญขึ้นดอยสุเทพ  มีหอธรรมตั้งเด่นเป็นสง่าตรงทางเข้าหลัก มีกลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดีตั้งอยู่ด้านข้าง   ท่ามกลางป่าสักและสนามหญ้ากว้าง   ส่วนอาคารเรียนและอาคารหอพักจะอยู่ลึกเข้าไปด้านในนอกจากทางเข้าหลักทางด้านถนนห้วยแก้วแล้ว ทางด้านถนนสวนดอก ยังมีทางเข้าออกอีกหลายทาง เพราะมีทั้งอาคารเรียนและอาคารนอนของนักศึกษา ส่งผลให้ฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยด้านถนนสวนดอกคึกคักทั้งวันทั้งคืน นอกจากจะมีร้านค้า ร้านอาหารมากมายแล้ว ยังมีบ้านเช่า หอพัก อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียมรองรับนักศึกษาเมื่อนักศึกษาผ่านเข้ าออกทางด้านถนนห้วยแก้วน้อย จึงส่งผลให้ช่างเคี่ยนไม่ใช่แหล่งของเด็กมอ(ชอ) มีแค่นักศึกษาราชมงคลและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยบ้างเท่านั้นแต่ด้วยทำเลไม่ไกลจากเมือง ไม่ไกลจากชุมชน และมีฉากหลังเป็นดอยสุเทพ ช่างเคี่ยนจึงกลายเป็นย่านพักอาศัยของชาวต่างถิ่น ชาวต่างชาติ ที่มาพักยาวหรือทำมาหากินในเชียงใหม่ เกิดเป็นชุมชนขึ้นมาช่างเคี่ยนส่วนหน้าที่ติดวัดช่างเคี่ยน ถนนห้วยแก้ว และคลองชลประทาน ดูจะเป็นที่นิยมของชาวอาเซียน ทำให้ตลาดเย็นข้างวัดช่างเคี่ยน มีผู้คนมาซื้อของกันคึกคัก เพราะมีสินค้าให้เลือกมากมาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องสำอาง ไปจนถึงบัตรเติมเงิน รวมทั้งซีดีเพลงที่มีให้เลือกทั้งเพลงพม่า กะเหรี่ยง ไทยใหญ่ และชาติอื่นๆ ช่างเคี่ยนส่วนในที่ลึกถึงเชิงเขา ทำให้ผู้คนอยู่เบาบาง สภาพยังสงบ ไม่วุ่นวายมากนัก ทุกวันเสาร์ตอนเช้ามืดจะมีกาดฝรั่งขายขนมปังสำหรับชาวตะวันตก คนเมือง คนเมืองกรุง และนักท่องเที่ยว ที่ดั้นด้นไปช้อปไปชิมอาหารเช้าแบบพอเพียงอย่างช้าๆนอกจากขนมปังรสดีเพราะเชฟเป็นชาวฝรั่งเศสแล้ว ยังมีผู้คนนำอาหารเพื่อสุขภาพ พืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ทำมือ มาร่วมขายหลายราย ฝั่งผู้ซื้อก็จะพิถีพิถันนุ่งห่มด้วยผ้าพื้นเมืองให้เข้ากับบรรยากาศ จนกลายเป็นตลาดนัดอินเตอร์เพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ ช่างเคี่ยนวันนี้ จึงเป็นย่านคอสโมโพลิแตนท์หรือศรีวิไล เพราะเป็นชุมชนคนต่างชาติ ที่ทันสมัยก้าวไปกับโลกปัจจุบัน และประชาคมอาเซียน (ฮา)   

 

ผู้เขียน  :  ปริญญา  ตรีน้อยใส

นามปากกาของ ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย

เจ้าของหนังสือด้านสถาปัตยกรรม ถูกยกย่องจาก Dictionnaire de L'Architecture du XXe Siecle, Editions Hazan, Paris 1996

เป็น 1 ใน 3 สถาปนิกไทยประจำคริสต์ศตวรรษที่ 20

 

 

 

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนมีนาคม 2559
16 มิถุนายน 2016