ถนนที่เดินผ่าน อาคารที่มองเห็น " โทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์"

ถนนที่เดินผ่าน อาคารที่มองเห็น " โทรทัศน์และสถานีโทรทัศน์"

16 มิถุนายน 2016

            ตอนเรียนชั้นมัธยม บ้านเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนาประเทศ   นอกจาก การก่อสร้างถนน ทางหลวง และเขื่อน ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความทันสมัยแล้ว  การมีตู้เย็น รถยนต์ และโทรทัศน์ ก็เป็นสิ่งโก้หรูทั้งๆ ที่โทรทัศน์ในวันนั้น ยังเป็นภาพขาวดำ ไม่ได้มีสีเช่นทุกวันนี้   ทั้งๆ ที่ภาพที่เห็นยังไม่ชัดเจน ไม่เหมือนสัญญาณเอชดีเช่นทุกวันนี้   ทั้งๆ ที่จอโทรทัศน์ยังโค้ง เครื่องยังใหญ่โตเทอะทะ ไม่แบนเรียบเช่นทุกวันนี้   ทั้งๆที่การถ่ายทอดสัญญาณมาจากลำปาง ไม่ใช่จากกรุงเทพฯเช่นทุกวันนี้ แต่โทรทัศน์ในวันนั้นก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ การชมโทรทัศน์ก็เป็นเรื่องหฤหรรษ์ และสำหรับผม ยังเป็นเรื่องตื่นเต้นและประทับใจมาจนทุกวันนี้เคยเล่าไปแล้วในเรื่องทุน สปอ. หรือทุนต่อต้านคอมมิวนิสต์ ที่ผมเคยได้รับตอนอยู่ชั้นมัธยมปีที่สาม   ด้วยเป็นผู้ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามความรู้รอบตัวระดับมัธยมศึกษาที่เป็นรายการสด ถ่ายทอดจากสถานีโทรทัศน์ช่องแปด ลำปาง ที่ส่งสัญญาณไปทั่วภาคเหนือนอกจากการแข่งขันและการได้รับรางวัลชนะเลิศที่ตื่นเต้นสุดๆแล้ว สำหรับผมยังมีเรื่องตื่นเต้นกว่านั้น คือ การเดินทางไปร่วมแข่งขันที่ลำปาง คนรุ่นปัจจุบัน คงคิดไม่ออกว่า ตื่นเต้นทำไม เมื่อไปแค่ลำปาง แต่ในเวลานั้นการเดินทางไปลำปางมีแต่ทางรถไฟ   การเดินทางด้วยรถยนต์ ดูจะยุ่งยาก เสียเวลา และยาวนานกว่าจำได้ว่า ผมออกเดินทางจากเชียงใหม่ตอนเช้าตรู่ กว่าจะไปถึงลำปางก็เที่ยงแล้ว  มีเวลาพักเตรียมตัวแข่งขันในตอนค่ำหลังรายการก็ต้องนอนค้างคืนที่โรงแรม   วันรุ่งขึ้นถึงจะได้นั่งรถไฟกลับเชียงใหม่ตอนบ่ายๆเมื่อภรรยาของครูผู้ควบคุมดูแลการเดินทางของผมและเพื่อน ก็มีหน้าที่ดูแลนักเรียนหญิงโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่เข้าแข่งขันเหมือนกัน   การเดินทางค้างแรมครั้งแรกในชีวิตผม จึงเป็นการเดินทางค้างแรมกับนักเรียนสาวอีกสองคน (ฮา) เสียดายว่า การแข่งขันรอบแรก ผมและเพื่อนชนะสองนักเรียนสาว   เรื่องตื่นเต้นจึงเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือคืนเดียว (ฮา) เช่นเดียวกับ การแข่งขันตอบคำถามความรู้รอบตัว ที่เกี่ยวกับความรู้ที่อยู่ในตำราเรียนบ้าง ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยบ้าง ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่อยู่ในสนธิสัญญานี้ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ และอังกฤษบ้างเมื่อผมกับเพื่อนชนะการแข่งขันจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ความตื่นเต้นก็ค่อยๆลดลง เช่นเดียวกับการเดินทางไปลำปาง   นอกจากจะไม่ตื่นเต้นเพราะเริ่มคุ้นแล้ว   ยังเป็นเพราะไม่มีนักเรียนสาวร่วมเดินทางค้างแรมด้วยกัน (ฮา)

ผู้เขียน  :  ปริญญา  ตรีน้อยใส

นามปากกาของ ศ.ดร.บัณฑิต  จุลาสัย

เจ้าของหนังสือด้านสถาปัตยกรรม ถูกยกย่องจาก Dictionnaire de L'Architecture du XXe Siecle, Editions Hazan, Paris 1996

เป็น 1 ใน 3 สถาปนิกไทยประจำคริสต์ศตวรรษที่ 20

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2559
16 มิถุนายน 2016