ถนนวงแหวนรอบโคราชเพิ่มปลอดภัย-แก้จราจรคับคั่ง

ถนนวงแหวนรอบโคราชเพิ่มปลอดภัย-แก้จราจรคับคั่ง

15 สิงหาคม 2016

กรมทางหลวง(ทล.)ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาเพื่อให้มีโครงข่ายถนนวงแหวนที่สมบูรณ์ รูปแบบถนน 4 เลนเพื่อช่วยระบายจราจรที่คับคั่งในตัวเมือง รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางในพื้นที่โดยรอบให้เกิดประโยชน์ต่อการคมนาคมและขนส่ง ทางหลวง 4 ช่องจราจรถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชศรีมา โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ตอนคือด้านทิศเหนือตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ด้านทิศใต้ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 สำหรับด้านทิศเหนือตอนที่ 2 จะเริ่มต้นต่อจากทิศเหนือตอนที่ 1 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2068 ถนนสายโคกกรวด-โนนไทย กม.ที่ 6+450 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อถึงบริเวณกม.ที่ 3 ตัดกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) บางปะอิน-นครราชสีมา ผ่านพื้นที่ตำบลขามทะเลสอ ตำบลพุดซา ตำบลสำโรง ตำบลโคกสูงไปสิ้นสุดโครงการตัดกับทางหลวงหมายเลข 205 หรือถนนสุระนารายณ์ ประมาณกม.ที่ 217+550 รวมระยะทาง 23 กม. ด้านทิศเหนือตอนที่ 3 ต่อจากทิศเหนือตอนที่ 2 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 205 ถนนสุระนารายณ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านตำบลโคกสูง เมื่อถึงกม.ที่ 9 ผ่านตำบลด่านคล้า จะตัดผ่านทางรถไฟกรุงเทพฯ-หนองคาย เข้าสู่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอโนนสูง ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติไปสิ้นสุดโครงการตัดกับทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพใกล้เคียงกับวัดป่าคูเมือง ประมาณกม.ที่ 168+668 รวมระยะทาง 17 กม. ด้านทิศใต้ตอนที่ 3 จุดเริ่มต้นต่อจากด้านทิศใต้ตอนที่ 2 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 224 สายนครราชสีมา-โชคชัย ผ่านตำบลหนองเวียง ประมาณกม.ที่ 8+300 ตัดผ่านแม่น้ำมูลขึ้นไปทางทิศเหนือ ผ่านตำบลหนองยาง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประมาณกิโลเมตรที่ 15+200 ตัดผ่านแม่น้ำมูลอีกครั้ง ต่อจากนั้นแนวจะตัดผ่านทางรถไฟสายกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และทางหลวงหมายเลข 226 สายนครราชสีมา-บุรีรัมย์ ประมาณกม.ที่ 16+450 ซึ่งเป็นบริเวณสิ้นสุดโครงการที่จะไปต่อเนื่องกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ตอนที่ 4 รวมระยะทาง 18 กม. ด้านทิศใต้ ตอนที่ 4 จุดเริ่มต้นต่อจากทิศใต้ตอนที่ 3 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 226 บริเวณใกล้เคียงกับทางเข้าโรงแรมวันชัยในพื้นที่ตำบลพระพุทธ แนวเส้นทางจะมุ่งไปทางทิศเหนือผ่านผ่านตำบลพระพุทธ มุ่งหน้าผ่านเข้าสู่ด้านทิศตะวันตก ตำบลท่าช้าง มุ่งหน้าผ่านด้านทิศใต้ของตำบลหนองงูเหลือม วิ่งไปตามแนวเขตตำบลหนองงูเหลือม ด้านทิศตะวันออก ผ่านตำบลโตนด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ และไปต่อเนื่องกับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ด้านทิศเหนือ ตอนที่ 3 ระยะทาง 12 กม. โดยทั้ง 4 ตอนออกแบบให้เป็นถนน 4 ช่องจราจร มีความกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ผิวจราจรคอนกรีตและมีเกาะกลางชนิดกดเป็นร่อง กว้าง 12.10 เมตร อยู่ภายในเขตทาง 80 เมตร โดยได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชน ครั้งที่ 3 ไปเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 หลังจากนี้จะเร่งออกแบบรายละเอียดโครงการให้แล้วเสร็จนำเสนอกระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันต่อไป โดยหากรวมทั้ง 4 ตอนคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท

ข้อมูลจาก:
http://www.thansettakij.com/2016/06/28/65121
16 สิงหาคม 2016