ทช.เล็งสร้าง 4 เลน คลอง7

ทช.เล็งสร้าง 4 เลน คลอง7

05 กันยายน 2017

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงการเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 305-บ้านลำลูกกา อำเภอธัญบุรี,ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทางรวม 10.408 กิโลเมตร ว่า อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่สร้างถนน 4 เลน ลำลูกกาคลอง 7 กว่า 10 กม. ซึ่งกรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ และเพื่อช่วยแก้ปัญหาจราจร รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตอย่างเป็นระบบ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเพื่อให้โครงข่ายทางหลวงชนบทมีความสมบูรณ์

"สำหรับโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรังสิต กิโลเมตรที่ 0+047 ขนาด 5 ช่องจราจร รวมทั้ง มีระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจร และสิ่งอำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง เพื่อพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ลดปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 และทางหลวงหมายเลข 3312 ตลอดจนรองรับการขนส่งสินค้าจากภาคเหนือสู่ทางหลวงหมายเลข 352 และทางหลวงหมายเลข 305 สู่ภาคตะวันออก ผ่านทางหลวงหมายเลข 3312 อีกด้วย คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2562 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 445.200 ล้านบาท" นายพิศักดิ์ กล่าว

ที่มา : banmuang
ภาพประกอบ : drr

05 กันยายน 2017