ทล.ชง 600 ล้าน ขยายวงแหวนรอบ 3 คาดแล้วเสร็จปี'60

ทล.ชง 600 ล้าน ขยายวงแหวนรอบ 3 คาดแล้วเสร็จปี'60

01 สิงหาคม 2015

ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 121(ถนนวงแหวนรอบ3) เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ทำให้เมื่อปริมาณการจราจรหนาแน่นขึ้นจึงเกิดปัญหารถติด ดังนั้นเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้และยกระดับการให้บริการ การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณกว่า 600 ล้านบาทจากรัฐบาล เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 121 สายเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก ตอน 1(เหมืองกุง-ต้นเปา)

โครงการเริ่มที่บริเวณจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 108 (ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง) เว้นบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 (เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกบริเวณทางหลวงหมายเลข 11) สิ้นสุดโครงการที่จุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 1317 (แยกสันกลาง อำเภอสันกำแพง) รวมระยะทางก่อสร้างประมาณ 12 กิโลเมตร

โดยเป็นการขยายจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร แบบแอสฟัลต์คอนกรีต 2 ชั้น ความหนาประมาณ 10 เซนติเมตร ควบคุมงานโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง โดยมีบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัดเป็นผู้รับจ้าง ใช้เวลาก่อสร้าง 720 วันนับจากวันที่ทำสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนสิงหาคม 2558

ทั้งนี้หากการก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณการจราจรในอนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นการอำนวยสะดวก และช่วยให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวมีความปลอดภัยมากขึ้น

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนสิงหาคม 2558
29 กุมภาพันธ์ 2016