ทล.ทุ่ม 320 ล้าน ขยายถนนสันป่าตอง-บ้านกาด

ทล.ทุ่ม 320 ล้าน ขยายถนนสันป่าตอง-บ้านกาด

01 กันยายน 2015

กรมทางหลวงดำเนินการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1013 บริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 สันป่าตอง-บ้านกาด ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง, ตำบลยุหว่า, ตำบลบ้านแม, ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง และตำบลดอนเปา, ตำบลบ้านกาด, เทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้งบประมาณกว่า 320 ล้านบาท โดยศูนย์สร้างทางลำปางเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการอยู่บริเวณสามแยกธนาคารกสิกรไทย อำเภอสันป่าตองสิ้นสุดที่บริเวณตลาดบ้านกาดอำเภอแม่วาง ระยะทางประมาณ 8.357 กิโลเมตร ขยายเส้นทางจาก 2 ช่องเป็น 4 ช่องจราจร เกาะกลางถนนกว้าง 2 เมตร รวมผิวจราจรและไหล่ทางกว้าง 21 เมตร ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างกว่าร้อยละ 25 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560

ทั้งนี้ระหว่างการก่อสร้างมีอุปสรรคด้านกรรมสิทธิ์ที่ดินบางแห่งและการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคเดิม ปัจจุบันหน่วยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เข้าดำเนินการขอเวนคืนที่ดินแล้ว และได้ทำหนังสือแจ้งรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า, ประปา และโทรศัพท์แล้ว ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวจะดำเนินการได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่หากการก่อสร้างโครงการนี้แล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร, การคมนาคมขนส่ง, มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก:
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์ เชียงใหม่ ฉบับเดือนกันยายน 2558
08 กุมภาพันธ์ 2016