ทำเลที่น่าสนใจในนครราชสีมา ปี 2560

ทำเลที่น่าสนใจในนครราชสีมา ปี 2560

09 มิถุนายน 2017

จากแนวโน้มการเจริญเติบโตของจังหวัดนครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานจากส่วนกลาง การคมนาคม และการลงทุนของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทำให้นครราชสีมา กลายเป็นทำเลศักยภาพที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และความหนาแน่นของโครงการที่อยู่อาศัยในนครราชสีมา ซึ่งทำเลที่มีการค้นหาที่อยู่อาศัยมากที่สุดบนเว็บไซต์ Baania.com ได้แก่

ตำบลจอหอ – ตำบลบ้านเกาะ

ตำบลจอหอ และตำบลบ้านเกาะ ถือว่าเป็นโซนที่น่าจับตามองอย่างมากในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะบริเวณถนนสุรนารายณ์-โคกสูง-โนนไทย เนื่องจากมีสถานที่ราชการของจังหวัดอยู่หลายแห่ง รวมไปถึงมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ตลาดเทศบาลจอหอ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากมาย เช่น เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา, เทอร์มินัล 21 โคราช, เทสโก้ โลตัส, เมกะโฮม,  โกลบอลเฮ้าส์ และอินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ ประกอบกับการเป็นทำเลที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาพัฒนาที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตในโซนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยให้ดำเนินควบคู่ไปกับแผนพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ของโคราชได้เป็นอย่างดี โดยมีปัจจัยหลัก 2 ส่วนดังนี้

ทำเล เป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักของเมืองโคราชหลายสาย และสามารถเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้สะดวก เช่น ถนนมิตรภาพ ถนนสุรนารายณ์ และถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา (บายพาส)
ราคา ยังเป็นในช่วงที่ราคายังไม่สูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ยังจับต้องได้ ซึ่งที่ดินในทั้ง 2 ทำเลนี้จะถูกพัฒนาไปเป็นโครงการที่อยู่อาศัย ในแนวราบมากกว่าแนวสูง 

อำเภอเมืองโคราช

อำเภอเมืองโคราช ถือได้ว่าเป็นพื้นที่เมืองเก่าดั้งเดิม และเป็นย่านที่พักอาศัยที่มีพัฒนาต่อเนื่องมากว่า 30 ปี แต่ด้วยลักษณะของพื้นที่เขตเมืองที่ค่อนข้างหนาแน่น ในปัจจุบันจะพบโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมเกิดใหม่ได้ไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโดยรวมของเมืองโคราช โดยตลาดที่อยู่อาศัยสำหรับย่านนี้มักจะอยู่ในรูปแบบของหอพัก อพาร์เมนท์ หรือการปล่อยเช่าบ้านเป็นหลังตามโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีอยู่แต่เดิม

อย่างไรก็ตามโซนในเมือง เริ่มมีการพัฒนาโครงการอสังหาฯตามแนวถนนมิตรภาพ และถนนสุรนารี แม้ในอดีตบริเวณดังกล่าวจะเคยเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลล้นมาจากเขื่อนลำตะคองผ่านกระจายมาทางเมืองโคราช ทำให้เกิดผลกระทบอยู่บ้างในช่วงฤดูน้ำหลาก แต่ในปัจจุบันเมืองโคราชได้มีการวางแผนรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างดี โดยผันน้ำให้ไหลออกทางนอกเมืองแทนการไหลผ่านตัวเมือง

ทั้งนี้ “คลังคาซ่า” ได้เริ่มโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ โดยมีการสร้างศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ (New Central Business District : New CBD) ของจังหวัด บนพื้นที่ 280 ไร่ เป็นโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบและแนวสูงมากกว่า 1,000 ยูนิต ภายใต้โครงการเดอะลิงค์ ซึ่งเป็นที่ดินผืนใหญ่สุดท้ายกลางเมืองโคราช ถนนมิตรภาพ เขตเทศบาลนครนครราชสีมา

พื้นที่ภายในโครงการจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในด้านการศึกษา อาทิเช่น โรงเรียนนานาชาติแองโกล สิงคโปร์ โรงเรียนกวดวิชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งจะเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพโดยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมไปถึงร้านอาหารชื่อดังต่างๆ อีกด้วย

อีกทั้งยังมีการวางแผนพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ในโซนในเมือง เพิ่มเติม เนื่องด้วยลักษณะเชิงภูมิศาสตร์ของพื้นที่อำเภอเมืองโคราช ที่มีศักยภาพเหมาะกับแผนการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง : 

เปิดคลังอสังหาริมทรัพย์ (Stock Report) นครราชสีมา ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย นครราชสีมา ปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) นครราชสีมา 2559

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) นครราชสีมา 2559

 

09 มิถุนายน 2017