ทำเลที่น่าสนใจใน ขอนแก่น ปี 2560

ทำเลที่น่าสนใจใน ขอนแก่น ปี 2560

11 มิถุนายน 2017

จากเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ขอนแก่นดึงดูดความสนใจจากเอกชนมากขึ้น โดยโครงการสำคัญที่จะพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดนี้ ได้แก่

  • โครงการรถไฟ ไทย-จีน โดยจะมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟช่วง หนองคาย-นครราชสีมา-แก่งคอย-ท่าเรือมาบตาพุด และแก่งคอย-กรุงเทพฯ (บางซื่อ) รวมระยะทาง 845 กม. ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการเดินทางและขนส่งสินค้า เชื่อมโยงไทย-จีน เพื่อตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศไทยในภูมิภาคนี้
  • โครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าระบบรางเบา (LRT) ในขอนแก่น
  • โครงการระบบขนส่งสาธารณะ โดยเป็นรถเมล์ปรับอากาศในเมืองที่นำระบบชำระเงินอัตโนมัติมาใช้ ซึ่งมีเส้นทางที่เชื่อมโยงกับสนามบินและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

แผนการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมดังกล่าวได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาใหม่ๆ ตามแนวระบบขนส่ง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟและรถไฟความเร็วสูง รวมถึงส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และความหนาแน่นของโครงการที่อยู่อาศัยในขอนแก่น โดยทำเลที่มีศักยภาพ จัดอันดับจากการค้นหาที่อยู่อาศัยมากที่สุดในขอนแก่นบนเว็บไซต์ Baania.com ได้แก่

อำเภอเมือง ขอนแก่น

เป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา การแพทย์ การอุตสาหกรรมต่างๆ จัดเป็นอำเภอชั้นพิเศษ มีพื้นที่ประมาณ 963 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 12% ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ปัจจุบันมีการพัฒนาของศูนย์การค้าขนาดใหญ่ อาทิ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น, แฟรี่ พลาซา, เทสโก้ โลตัส และโฮมโปร รวมทั้งมีสวนสาธารณะและบึงแก่นนคร บึงน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 600 ไร่ ตั้งอยู่กลางเมืองขอนแก่น แวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย และโครงการที่พักอาศัยทั้งแนวราบและแนวสูง ประกอบกับอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นอำเภอที่มีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง และเป็นทำเลที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนทำที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น ทำให้มีอัตราการเจริญเติบโตในโซนนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยในอำเภอเมืองได้เป็นอย่างดี

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

เปิดคลังบ้าน คอนโด เหลือขายสะสม ในอำเภอเมือง ขอนแก่น

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ขอนแก่น ปี 2559

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) ขอนแก่น 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) ขอนแก่น 2559

 

09 มิถุนายน 2017