ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ขอนแก่น ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ขอนแก่น ปี 2559

22 พฤษภาคม 2017

Baania ขอนำเสนอข้อมูล ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ในจังหวัดขอนแก่น ปี 2559 ซึ่งถือเป็นปีที่มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมพร้อมขาย สูงสุด นับตั้งแต่ ปี 2556 โดยมีจำนวนทั้งหมด 732 ยูนิต เพิ่มขึ้น 75% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 416 ยูนิต แบ่งออกเป็น

โครงการบ้านจัดสรร

ในปี 2559 มีบ้านจัดสรรสร้างเสร็จพร้อมขาย จำนวน 437 ยูนิต เพิ่มขึ้นเกือบ 100% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ทั้งนี้ มีมูลค่ารวมถึง 1,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107% จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่าเพียง 870 ล้านบาท  เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 ถือได้ว่ามีบ้านจัดสรรพร้อมขายปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดจากปีก่อนหน้า ทั้งในจำนวนยูนิต และราคาบ้านจัดสรร 

โครงการคอนโดมิเนียม

สำหรับคอนโดมิเนียมในปี 2559 นั้น มีจำนวน 295 ยูนิต เพิ่มขึ้น 50% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 และมีมูลค่า 689 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นเกือบ 24% จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 557 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 ถือได้ว่ามีคอนโดมิเนียมพร้อมขายเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในทุก ๆปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยในขอนแก่นที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ตลาดที่อยู่อาศัยฝั่งอุปสงค์ (Demand Report) ขอนแก่น 2559

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) ขอนแก่น 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย นครราชสีมา ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย เชียงใหม่ ปี 2559

 

24 พฤษภาคม 2017