ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย นครราชสีมา ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย นครราชสีมา ปี 2559

19 พฤษภาคม 2017

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย ในนครราชสีมา ปี 2559 มีจำนวน 1,538 ยูนิต เพิ่มขึ้น 16% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,321 ยูนิต แบ่งออกเป็น

โครงการบ้านจัดสรร

ปี 2559 บ้านจัดสรร จำนวน 882 ยูนิต ลดลง 11% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่า 3,266 ล้านบาท ลดลง 13% จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 3,769 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 ถือได้ว่ามีบ้านจัดสรรพร้อมขายปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่ก็ยังสูงกว่าในปี 2557 ค่อนข้างมาก

โครงการคอนโดมิเนียม

ปี 2559 คอนโดมิเนียม จำนวน 656 ยูนิต เพิ่มขึ้น 96% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 และปี 2559 มีมูลค่า 2,894 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นเกือบ 200% จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 976 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 ถือได้ว่ามีคอนโดมิเนียมพร้อมขายเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในทุก ๆปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยในนครราชสีมาที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

 

บทความที่เกี่ยวข้อง : 

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "นครราชสีมา - โซนจอหอ"

Neighborhood Guide: ย่านหัวทะเล

Neighborhood Guide: ในเมืองโคราช 1

Neighborhood Guide: ย่านจอหอ

22 พฤษภาคม 2017