ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย เชียงใหม่ ปี 2559

ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขาย เชียงใหม่ ปี 2559

18 พฤษภาคม 2017

ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จพร้อมขายในเชียงใหม่ ปี 2559 ซึ่งถือเป็นปีที่มีบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมพร้อมขาย สูงสุด นับตั้งแต่ปี 2556 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,098 ยูนิต เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 2,458 ยูนิต แบ่งออกเป็น

โครงการบ้านจัดสรร

ปี 2559 มีบ้านจัดสรรจำนวน 1,879 ยูนิต เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 และมีมูลค่ารวม 9,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 6,137 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 ถือได้ว่ามีบ้านจัดสรรพร้อมขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โครงการคอนโดมิเนียม

ปี 2559 มีคอนโดมิเนียมจำนวน 1,219 ยูนิต เพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 และมีมูลค่า 4,113 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นเกือบ 32% จากปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 3,107 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 ถือได้ว่ามีคอนโดมิเนียมพร้อมขายเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าในทุก ๆปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความต้องการของตลาดที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ที่ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC)

บทความที่เกี่ยวข้อง :

ตลาดที่อยู่อาศัย ฝั่งอุปทาน (Supply Report) จังหวัดเชียงใหม่ 2559

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "ศูนย์ราชการ - ดอนแก้ว"

แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัย "สันกำแพง"

19 พฤษภาคม 2017