ทุ่งครุจัดโครงการสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด

ทุ่งครุจัดโครงการสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด

29 มิถุนายน 2017

นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตทุ่งครุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีสถานประกอบการต้นแบบ และขยายการดำเนินงานสถานประกอบการสดใส ไร้ยาเสพติด และเพื่อจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการพื้นที่เขตทุ่งครุ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้แทนสถานประกอบการ จำนวน 120 คน เพื่อนำความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการ ตลอดจนร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

 

ที่มา : bangkok

ขอบคุณภาพประกอบจาก : cotcometalworks
29 มิถุนายน 2017